3 tecken som avslöjar att medarbetaren vill säga upp sig

Dyrt, krångligt – och framför allt tidskrävande. Det finns flera baksidor att tvingas ersätta förlorad kompetens. Speciellt om det sker helt i onödan.

Det är dyrt att tappa duktiga medarbetare. Förutom att värdefull kunskap försvinner från företaget kan en rekryteringsprocess vara dyr och tidskrävande – om man nu ens hittar rätt kompetens ute på arbetsmarknaden. Det här multinationella IT-företaget IBM uppmärksammat och tagit fram ett AI-program som med 95 procent träffsäkerhet kan berätta vilka medarbetare som är på väg att lämna, skriver Fast Company.

Enligt vd:n Ginni Rometty har det sparat företaget miljardbelopp eftersom cheferna då kan agera på informationen och förhoppningsvis motivera medarbetaren att stanna. Men om du inte har IBM:s AI-program – hur ska du då veta att en medarbetare är på väg bort?

Här är några tecken som du kan vara extra uppmärksam på:

1 Bristande lojalitet
Många företag genomför löpande undersökning bland medarbetarna. Ett av dessa är företaget Peakon som alltid har med frågan ”Skulle du rekommendera vår arbetsplats till andra?”.

Om medarbetaren inte skulle rekommendera vänner och familj att söka sig till ditt företag kan det vara tydligt tecken på att lojaliteten och trivseln är låg samt att personen är beredd att söka sig vidare.

2 Utmaningar saknas
Om arbetsuppgifterna inte upplevs som utmanande eller att medarbetaren inte ser någon tydlig karriärresa inom företaget kan det vara en indikator på att personen är på väg att lämna.

Som chef kan du få svar på detta genom att fråga om hur medarbetaren ser på arbetsuppgifternas svårighetsgrad.

3 Lågt engagemang
Idag finns en rad enkla program som mäter medarbetarnas engagemang, till exempel det svenska programmet Winningtemp. Genom att medarbetarna svarar på olika frågor genom några klick kan du som chef snabbt få svar på hur högt eller lågt engagemanget är.

Om medarbetaren inte svarar på frågorna alls kan det vara ett tecken på att den har någon förhoppning att förändra sin arbetssituation och chefen kan behöva genomföra åtgärder för att medarbetaren inte ska säga upp sig.

Källa: chef.se