Pressrelease 2019

 

 

Pressrelease 2019

 


Vägen till att bli ett Karriärföretag

Samtliga organisationer och företag i Sverige har möjlighet att bli ett Karriärföretag. Dock krävs det initialt att man klarar grundkriterierna. För att slutligen få Karriärföretag-emblemet måste de som kvalificerar sig även genomgå samtliga steg i Karriärföretagens urvalsprocess. Urvalsprocessen syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt Employer Branding-arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare.

”Företag och organisationers insikt i hur viktigt arbetet kring deras varumärkes attraktivitet bara ökar och ökar. Det känns kul att fler förstår värdet av att arbeta med sitt employer brand arbete – det är ju så man når talangerna, Säger Patrik Wigton – Styrelseordförande på Karriärföretagen”


Urvalsprocess 2019

1. Grundkriterier
Samtliga företag och organisationer är med i urvalet kring Karriärföretagen 2019. Cirka 1000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner har valts ut baserat på grundkriterierna och dessa har möjlighet att utses till ett Karriärföretag 2019. Grundkriterierna för att kunna bli ett Karriärföretag är följande*:

 • Minst. 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
 • Minst. 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
 • Personalchef finns i organisationen• Rekryterande organisationer
  *Det kan finnas enstaka företag eller organisationer som utmärker sig extraordinärt och som går vidare trots att de inte klarar samtliga ovanstående kriterier.

2. Expertpanel granskar
Samtliga organisationer granskas av Karriärföretagens Expertpanel bestående av specialister inom HR, Webb, Karriärrådgivning, Social Media & Marknadsföring. Expertpanelen betygsätter:

 • Organisationens karriärsidor, information, kvalité och dynamik
 • Närvaro och Kvalité på Social & Digital Media
 • Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
 • Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
  Expertpanelen tilldelar varje arbetsgivare ett betyg på en skala från 1-10 för respektive kriterier.
  De 200 arbetsgivare som erhåller högst poäng går vidare till nästa steg.


3. Juryn beslutar vilka 100 arbetsgivare som blir Karriärföretag
.
Karriärföretagens jury består av:

Charlotte Hågård, en av Sveriges mest ansedda talang- och karriärexperter
Anna Dyhre, en av Sveriges mest anlitade talare och expert inom employer branding
Boris Nordenström, serieentreprenör och grundare av företag såsom Jobline med flera
Torgny Johnsson, prisbelönt och högt rankad personalchef, Infranord

 


Advisory Board
För att säkerställa och kontinuerligt höja kvaliteten i arbetet med Karriärföretagen så har årets urvalsprocess setts över och granskats av en extern Advisory Board. Alain Angeralides, Masters Degree in Mathematical Statistics and probability, Chalmers University of Technologies samt Advokat Lars Thunberg, Wistrand Advokatbyrå. Advisory Board har godkänt hur den utvalda urvalsprocessen genomförts innan den nått juryn.

För att ta del av listan och se alla Karriärföretag 2019 hänvisar vi er vidare till vår hemsida https://karriarforetagen.se/