7 tips som ger nyanställda en flygande start

Skippa ”första dagen och framåt”. Nu rekommenderas det att satsa på sina nyanställda innan första arbetsdagen.

Att vara ny på en arbetsplats kan vara utmanande eftersom man möts av många intryck under en kort period, exempelvis nya kollegor och de rutiner som gäller. Det blir även en utmaning för företag och organisationer eftersom de behöver lägga mycket resurser på att nyanställda kommer igång. Nu rekommenderas det däremot att man inte ska vänta till första dagen med introduktionsprocessen, utan börja direkt. Genom att tilldela motiverande och personligt materialet tidigare i processen har nyanställda möjlighet att känna sig mer välkomnade och förberedda, samt att chefer och medarbetare sparar mer tid. Nedan kommer 7 bra tips på hur ni kan ge era nyanställda den perfekta starten:

1. Skapa kontakt och bjud in till introduktionen så tidigt som möjligt, gärna direkt efter att anställningskontraktet är påskrivet.

2. Använd ett positivt tilltal och engagerande material som förstärker den nyfikenhet och entusiasm som den nyanställde har från rekryteringsprocessen.

3. Skapa personliga introduktionsfilmer där en tydlig kulturbärare ser personen i ögonen och hälsar den nyanställda välkommen.

4. Låt olika personer komma till tals och försök skapa en så mångfacetterad bild av företaget och nya jobbet som möjligt.

5. Skicka ut relevant information, som går att ta till sig utan att vara på plats, såsom rutiner, vägbeskrivning, likabehandlingsplan och personalhandbok. Detta ger den nyanställda en god möjlighet att ta till sig informationen och förbereda sig.

6. Ha en tydlig intern projektledare som har mandat att driva processen framåt, skapar rutiner och förankrar processen med chefer som ska ta emot nyanställda.

7. Följ upp efter två respektive fyra veckor. Hur har onboardingprocessen fungerat?

Kom ihåg att det är 69 % mer sannolikt att en anställd stannar kvar i företaget i upp till tre år om de deltar i ett organiserat introduktionsprogram!*

* Tayla N. Bauer Ph.D Onboarding New Employees: Maximizing Success, SHRM Foundation

Källa: HRbloggen.se