Från resande trainee till designer i framtidsprojekt

Tetra Paks traineeprogram Young Talent program är en fantastisk möjlighet till en internationell karriär och söktrycket årligen är väldigt högt. Bara en handfull studenter rekryteras till traineeprogrammet och Joel är en av dem.

Berätta om traineeprogrammet och vad du har fått hitta på!

–Det som är lite speciellt är att det redan vid starten av det tvååriga traineeprogrammet bestämdes att jag vid dess slut skulle arbeta som Mechanical Designer. Därför har alla arbetsrotationer som jag genomfört varit förberedande specifikt för den tjänsten. Bland annat var jag i Italien i nästan ett halvår, där jag fick arbeta med att utveckla maskiner. En månad spenderade jag i Österrike för att lära mig hur en av våra största leverantörer arbetade. Jag har även varit en runda i Japan och Brasilien för att få insikt i hur det fungerar att arbeta riktigt nära några av Tetra Paks många kunder.

Hur fick du traineeplatsen?

– Det var en lång process. Först var det en telefonintervju, som följdes av logiska och tekniska tester. Sedan var det dags för ett fysiskt möte med en HR-representant och den anställande chefen, innan det var dags för slutsteget: en heldag med olika utvärderingsmoment tillsammans med tre andra sökande. Vi skulle bland annat hålla varsin på förhand förberedd presentation. Min handlade om ledarskap, vilket jag hade erfarenhet av från min tid som handbollsspelare, där jag oftast hade ledande roller, och av alla presentationer som hölls verkade de gilla min väldigt mycket, och till slut fick jag platsen!

Vad lockade dig till tjänsten?

– Tetra Pak är ett spännande företag, på många sätt, och jag lockades väldigt mycket av möjligheten att få resa utomlands, vilket är en central del av traineeprogrammet, men också att jag skulle få ta tid att verkligen få en både djup och bred förståelse av ett globalt företag, vilket jag verkligen också har fått.

Hur ser framtiden ut?

– Jag deltar i ett nyuppstartat projekt vars syfte är att under de närmsta två åren få fram nya, snygga designer för våra förpackningar, med bästa tänkbara kvalitet. Gruppen jag arbetar med består – förutom jag själv – av mjukvaruutvecklare, designers, förpackningsmaterialsexperter, projektledare och systemvetare. Det är med andra ord väldigt blandat, och därför får vi alla väldigt god insyn i varandras kompetenser, vilket är extremt lärorikt. Det är ett viktigt projekt för Tetra Pak, för det är ju just förpackningarna som konsumenterna möter och köper ute i samhället.

Källa: Shortcut