”Det var väldigt inspirerande att som praktikant få ett så stort ansvar”

Anders studerade elkonstruktion på Yrkeshögskolan SYD i Hässleholm, och fick via en handbollskompis upp ögonen för E.ON. Praktikplatsen ledde senare in på en projektanställning och idag jobbar han som Projektör inom Lokalnät.

Praktiken genomfördes under tolv veckor med inriktning elnät och var en viktig del av Anders utbildning. Anders valde att söka sig till E.ON då det verkade vara en spännande arbetsplats och ett bra företag att börja sin karriär på.

   – Praktiken började med några dagars introduktion över vad som görs på anläggningsavdelningen. Därefter hade jag några veckor med entreprenörer, både montörer och beredare, för att se hur man bygger själva elnätet.  Efter det fick jag ett eget reinvesteringsprojekt som jag arbetade med under hela praktiken. Jag blev inte helt klar med projektet under praktiken, men jag färdigställde det under min påföljande projektanställning.

Även om Anders i början av sin praktik inte upplevde att han hade all kunskap som behövdes för att vara självständig i sin roll så gavs han ändå snabbt eget ansvar för att driva projekt.

   – Det jag uppskattade mest med praktiken på E.ON var att jag efter väldigt kort tid fick ett eget projekt, som innebar att om jag gjorde bra ifrån mig skulle projektet utföras efter hur jag hade planerat det. Det var väldigt inspirerande att som praktikant få ett så stort ansvar.

Efter praktikplatsen fick Anders en projektanställning som projektör på samma avdelning där han gjort sin praktik och efter några månader så blev han tillsvidareanställd efter att ha genomgått några intervjuer.

   – Idag jobbar jag med projektering av ombyggnad/reinvestering och nybyggnad av elnätet i norra Skåne, men även inom några mindre kundnära projekt och produktionsanslutningar.

Arbetsklimatet på E.ON beskriver Anders som väldigt avspänt, öppet och behagligt. Det finns inga stängda dörrar, utan man har alltid tid för att hjälpa sina kollegor.

   – Mitt bästa tips till dig som vill göra praktik på E.ON som en del av din utbildning är att visa framfötterna och jobba hårt. Våga fråga om du kör fast, det finns alltid någon som vill och kan hjälpa till. Det är viktigt att våga göra fel. Har man arbetsvilja och lite framåtanda tror jag att man kommer väldigt långt!