”Det vi jobbar med är till nytta för hela Sverige”

Innovation och framtidens tekniska lösningar är vardagsmat för civilingenjörerna Linn Söderlund och Emil Torp på Trafikverket.

  Säkerheten kommer alltid först för Linn Söderlund – bergsbestigare och projektledare på Trafikverket. Hon har bland annat bestigit Andorras högsta topp, tagit sig till 5 000 meter på Elbrus och nått toppen på Mont Blanc.

– Att bestiga berg påminner om projektledarrollen – det är utmanande, man planerar noga, genomför projektet i samarbete med andra och utvärderar sedan hur det gick, säger hon.

Emil Torp och hans kollegor har hand om Trafikverkets öppna data (API) som publiceras för externa intressenter. När det har skett en trafikolycka så ser de till att informationen läggs ut automatiskt för användning i till exempel en kartapplikation.

– Det vi jobbar med är till nytta för hela Sverige, det ger en fin känsla, säger han och fortsätter:

– Jag kan välja hur jag lägger upp min arbetstid, vilket gör att jag hinner med att träna löpning och gym flera gånger i veckan – jag drömmer om att springa ultramaraton inom några år.

Berätta om era roller!
– Just nu driver jag två projekt varav ett innebär nybyggnation av ren- och viltstängsel som sträcker sig över flera län. Stängsel minskar antalet olyckor vilket är en del av vår vision att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I det här projektet samarbetar jag med flertalet externa parter såsom Länsstyrelsen, kommuner, jaktlag och samebyar, säger Linn.

– Jag har väldigt bra kollegor och vi får chansen att jobba med moderna teknologier som gör att det är kul att gå till jobbet. Vi kan jobba med ett problem i några veckor och känslan kan vara att det inte är så stort arbete, men när uppdateringen släpps så är det tusentals resenärer som sparar flera minuter på sin restid, säger Emil.

Hur uppmuntras kreativiteten på Trafikverket?
– Jag är med och styr upp vårt interna hackaton som vi arrangerar varje höst, vilket är jättekul. Alla deltagare ska få hitta på helt nya saker under en dag eller två, och därmed främja innovation. Vi är själva ute på andra hackatons ibland och märker att Trafikverkets öppna data är en av de mest intressanta att använda, säger Emil.

Berätta om något som inte är allmänt känt om er arbetsgivare!
– Vi jobbar med de riktigt stora projekten som sträcker sig över många år och det gör att vi behöver kika in i framtiden; vad har vi för typ av fordon och vad krävs av våra väg- och järnvägssystem då? Våra projekt kräver olika yrkespersoner, som ingenjörer, miljövetare, IT-specialister och arkitekter, säger Linn.

Information om intervjupersonerna
Namn: Linn Söderlund.
Titel: Projektledare.
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Umeå universitet.
Namn: Emil Torp.
Titel: Senior systemutvecklare.
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet, examen 2013.

Trafikverket
Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Antal medarbetare: Cirka 9 000.

Läs mer här.