Flexibla medarbetare tar LKAB till en ljusare framtid

Under det senaste året har LKAB effektiviserat sin organisation vilket har krävt flexibilitet från medarbetarna. Men tuffa tider skapar möjligheter till utveckling, det menar Åse Juhlin, Human Resources Manager för LKAB's dotterbolag och staber inom LKAB.

I den situation som LKAB befinner sig i har företagets medarbetare varit en viktig resurs. Här har LKAB arbetar projektorienterat och samarbetat över avdelningsgränser med linjeorganisationen och den fackliga organisationen. Åse menar att det är detta projektorienterade arbetssätt som kommer att behövas alltmer, för att klara av nuvarande och kommande utmaningar, med kompetenta medarbetarna i spetsen.

Gränsöverskridande projekt

Stora företag tenderar ofta att bli specialiserade menar Åse, där olika yrkesgrupper hanterar sina egna frågor. Åse utvecklar:

"I ett tuffare läge tror jag att det är viktigt att vara flexibel, beredd att prova olika roller och arbetsuppgifter och arbeta mer projektorienterat. Genom att skapa projektgrupper som utgörs av personer från olika avdelningar kan olika kompetenser samarbeta mot ett gemensamt mål."

Ett exempel på samarbete över interna gränser hos LKAB är ett aktuellt bemanningsprojekt, där flera olika kompetenser har samarbetat mot ett gemensamt mål.

"Genom att vara flexibla kan vi samarbeta över gränser såväl internt som med andra företag i branschen."

Värderar medarbetare i tuffa tider

Företaget har under året arbetat med att erbjuda medarbetare nya roller i organisationen, vilket inneburit intern karriärutveckling. Genom att titta på individers önskemål och kompetens kunde de i stor utsträckning matcha rätt medarbetare till rätt position.

Åse började själv på LKAB för cirka 18 år sedan som företagets första personalutvecklare. Genom åren har hon haft en rad olika tjänster inom HR på företaget och bland annat arbetat med kompetensutveckling, ledarutveckling, chefsrekrytering, projektledare och som personalchef för ett dotterbolag. Idag är hon personalchef för LKAB's dotterbolag och tjänstemannaorganisationer.

Identifiering av talanger

Det är alltid viktigt att arbeta med talangidentifiering men i ett tufft läge blir det ännu viktigare att arbeta med möjligheter till intern karriärutveckling och successionsplanering, menar Åse.

En grund i talent management är grundantagandet att alla medarbetare är viktiga och skall ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Men det gäller också att identifiera nyckelpersoner, high-potentials och att arbeta med ledarförsörjningen.

"Genom vår årliga talent management-process kan vi lättare identifiera rätt talanger när en ledig tjänst dyker upp. Det finns alltså stora möjligheter att bidra till LKAB's utveckling."