Här kombineras IT-expertis med gedigen verksamhetskunskap

På IT- företaget EVRY har man insett att en effektiv lösning sällan enbart handlar om teknik eller hårdvara utan för att agera rådgivare behövs verksamhetsförståelse. EVRY lägger därför en stor vikt vid kombinationen av IT-expertis och verksamhetsbredd. Att medarbetarna förstår olika branschers förutsättningar och utmaningar är något som givetvis gynnar kunderna, men likväl medarbetarna som får möjlighet att utvecklas.

robin-blomquist

IT-branschen har alltid attraherat de med intresse för innovation och tekniska lösningar och i dag tillhör begrepp som Big Data, automation och apputveckling vardagen för de flesta. Men hos Evry ligger fokus på vilken effekt kunden får ut av att använda informationen på rätt sätt, eller hur kunderna kan förbättra sina processer genom framåtriktade lösningar.

Enligt Robin Blomquist, VP för Innovation & Corporate Strategy på Evry, så ska en positiv effekt hos Evrys kunder i sin tur skapa nytta för deras kunder. Därför är kombinationen av IT-kompetens och verksamhetskunnande ytterst nödvändig.

Går på djupet i spännande projekt

Hos Evry finns en naturlig drivkraft bland medarbetarna att förstå kundens verksamhet. Enligt Robin är det först när man har denna expertis som innovation kan skapa ett direkt värde. Han tar exemplet om ett projekt inom hälsa- och sjukvårdssektorn:

"Vi har experter inom mobilitet och användbarhetsdesign, vissa är även otroligt kunniga inom sjukvård. Det är just dessa medarbetare som tillsammans med IBM, Apple samt ett antal sjukhus just nu driver ett större förändringsprojekt för planering och genomförande av operationer."

Ett annat exempel är ett projekt tillsammans med Volvo Personvagnar, där kompetens inom digital transformation och en djup branschkännedom var avgörande för framgången i lanseringen av biltillverkarens senaste modell XC90. Enligt Robin hade endast kunskaper inom digital transformation inte räckt. Evry fick uppdraget tack vare deras erfarenhet inom just fordonsindustrin, vilket i sin tur kommer av att företaget sedan länge verkar i Västsverige.

"Kombinationen av IT-expertis och verksamhetskunnande driver innovationsmotorn inom företaget och det är här vi finner störst tillväxt. Till skillnad från många andra IT-företag som samlar kompetens i storstadsregionerna, så agerar Evry nära kunden, vilket ger oss möjlighet att bygga lokal verksamhetskompetens."

Intresse för område styr karriären

Då det i slutändan är medarbetarna som skapar innovativa IT-lösningar åt kunderna ser Robin dem som Evrys allra viktigaste tillgång. Medarbetarnas ambitioner matchas med de behov som marknaden har, och genom individuellt anpassade utvecklingsprogram och kompetensmodeller möts det behovet.

"Här finns en kultur som verkligen främjar utveckling; om vi ser att en medarbetare vill lära sig ett nytt område så möjliggör vi det. I praktiken kan medarbetare därför enkelt byta roller, eller helt verksamhetsområde och därmed få en lång karriär inom företaget. Detta underlättas ytterligare genom Evrys många kontor runt om i Norden. För den som exempelvis arbetar i Umeå men vill flytta till Bergen i Norge är det sällan några problem. I stället handlar det om individens egna önskemål och ambitioner, något vi på Evry ständigt bejakar."