Inspirerande att jobba med samhällsviktiga fastigheter

Pernilla Ljung "upptäckte" Hemsö på branschdagarna i Lund. Efter sin examen som civilingenjör i lantmäteri med inrikting på fatighetsekonomi sökte hon jobb som trainee.

– Jag såg det som en bra möjlighet att testa mig fram inom olika specialiteter och samtidigt få en bra start på min yrkeskarriär. Pernilla har hunnit med att testa arbete inom förvaltning, ekonomi, transaktion och projektutveckling. Dessutom fick hon möjlighet att jobba i Berlin under en månad. – Jag fick en positiv bild av Hemsö under branschdagarna och den bilden har förstärkts. Medarbetarna är engagerade och väldigt kunniga. Hemsö som företag utvecklas hela tiden och dessutom är det inspirerande att jobba med samhällsviktiga fastigheter. Efter traineetiden gick Pernilla till en tjänst som förvaltare på Hemsö, region Öst. – Det känns riktigt bra! Nu jobbar jag "på riktigt" och får ta eget ansvar för fastigheter, hyresgäster och verksamheter.