Vad gör en Corporate Citizenship Officer?

Vi möter Elin Wallberg som berättar om sitt uppdrag att göra världen till en lite bättre plats med hjälp av innovation och teknik.

Elin har en bakgrund inom företagsekonomi och har ägnat största delen av hennes karriär med att försöka förbättra världen för nästa generations innovatörer. Att vara Head of Nordic Corporate Citizenship på Samsung innebär att Elin kan fortsätta i samma spår, tillsammans med ett av världens största teknikföretag vid sin sida. Med hjälp av kunskap och erfarenhet driver hon en utveckling som leder till social förändring. Samsung har tre huvudområden för sociala innovationsinitiativ; utbildning, sjukvård och miljö. Det är tre olika globala utmaningar, där innovation och teknik spelar en stor och avgörande roll för att hitta lösningar.

Att kliva in i någon annans värld

Många av oss associerar troligtvis Virtual Reality med gaming och underhållning. Men om man lyssnar på Elins beskrivning av VR-teknologin ser man på VR utifrån ett nytt perspektiv.

   - Modern VR teknik innebär att man kan tillföra ett spännande lager för inlärning, nämligen empati, vilket öppnar upp för nya spännande användningsområden som till exempel konflikthantering, säger Elin.

Research från Stanford Virtual Human Interaction Center tyder på fördelaktiga sociala effekter genom VR-teknologin inom tre huvudområden i framtiden. Ett område är redskap för att lösa konflikter mellan olika grupper, ett annat för att ge en bättre förståelse för miljöeffekter, och det tredje är att bidra till djupare kunskap i hur våra beslut idag påverkar våra liv imorgon. Det här är därför VR eller Interactive Viritual Environments är så pass viktiga redskap för Elin i hennes roll som Corporate Citizenship Officer.

   - Corporate Citizenship handlar om att analysera och förstå vad samhället och människor behöver, och hur Samsung kan hjälpa till att hitta lösningar genom kunskap och produktinnovationer. Det finns goda möjligheter att göra världen till en bättre plats, och det är också vårt ansvar, säger Elin.

Idag har majoriteten av alla barn i Norden tillgång till smarta telefoner och surfplattor, vilket möjliggör nya vägar att kommunicera, att göra sin röst hörd och att lära. Det är en revolutionerande förändring där teknologi stöttar integration och tillgång för grupper och individer som inte har haft dessa möjligheter tidigare. Personer med talsvårigheter har fått ett nytt sätt att uttrycka sig på och förbättrade översättningsmöjligheter hjälper barn med andra modersmål att lära sig utifrån deras förutsättningar. Det här är några exempel på områden som Samsung analyserar för att hitta nya lösningar. Elin är tydlig med att det krävs samarbeten för att lyckas inom dessa omfattande områden. En viktig del av hennes jobb består av att skapa bryggor, inte bara mellan behov och lösningar, utan även mellan teknikbranschen, samarbetspartners, myndigheter och civilsamhället.

Källa: Samsung.com