”Vill man lära sig mycket nytt är det på Trafikverket man ska vara”

Kreativitet och initiativ uppmuntras på Trafikverket. Amanda Almqvist och Emil Hammarström bidrar till att genomföra framstående projekt inom IT och mobilnät.

När Amanda Almqvist var konsult åt Trafikverket lockades hon av den varma stämningen och utvecklingsmöjligheterna. Nu stöttar hon medarbetare i datasamordningsfrågor och agerar kravställare för en stor migrering av myndighetens gemensamma dokumentplattform.

– Som konsult såg jag gemenskapen – medarbetarna på Trafikverket trivdes väldigt bra, fick gå intressanta kurser, utveckla sig själva och åka på roliga avdelningsdagar. Jag kände att den här familjen vill jag vara med i, säger hon.

Emil Hammarström började som trainee. Nu leder han ett innovativt tech-projekt för vägtrafiken –  en ny kärna för mobilnät som innefattar intelligenta transportsystem (ITS), uppkopplad infrastruktur och självkörande bilar.

– Det är något helt nytt vi gör och innebär att all trafikinformation som föraren ser som till exempel hastighetsskyltar ska även bilen kunna ta emot via vårt system. Trafikverket gör riktigt stora och framstående projekt inom IT, och vill man lära sig mycket nytt är det här man ska vara, säger han.

Vad gör er stolta över att jobba på Trafikverket?
– Vi satsar mycket på forskning och innovation kring hur transportsystem ska kunna bli fossilfria. Allt vi gör är för allmänhetens skull och det är ganska speciellt. Vår vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt – den visar på ett enkelt sätt vad vi ska göra, säger Amanda.

– Jag tror att fler har fått upp ögonen för hur mycket vi faktiskt gör. Vill man påverka samhället och utveckla sig själv så finns det alla möjligheter i världen på Trafikverket. Vi driver många både små och gigantiska projekt som har en stor påverkan på samhället. Här finns en framtid, säger Emil.

Ge exempel på ert innovationsarbete!
– Vi är tre medarbetare som skapade ett juniorråd som vi nu leder. Juniorrådet, som är till för medarbetare upp till 35 år, har två träffar per år då vi gör platsbesök, bjuder in inspirationsföreläsare och diskuterar aktuella frågor. Det har blivit ett uppskattat initiativ och är alltid inspirerande, säger Amanda.

– Trafikverket tar fram nästa generations mobilnät för tåg tillsammans med andra EU-länder. Hittills har alla länder haft sina egna system, men nu ska vi bygga ett gemensamt. Det innebär att tågen kommer att fungera på samma sätt i hela EU, exempelvis en tågresa som börjar i Sverige och slutar i Spanien. Trafikverket jobbar för fullt med projektet och börjar rulla ut det nya signalsystemet år 2021 i Sverige, säger Emil.

Information om intervjupersonerna


Namn: Amanda Almqvist.
Titel: 
Datasamordnare.
Utbildning: Högskoleingenjör i byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Jönköping, examen 2014.

Namn: Emil Hammarström.
Titel: 
Förvaltare operativ telefoni väg.
Utbildning: Civilingenjör inom kommunikation, transport och samhälle, inriktning data och telekom. Linköpings universitet, examen 2015.

Trafikverket
Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Antal medarbetare: Cirka 9 000. 
Läs mer här.