Farmakologi

Nyheter

Employer branding: Låt HR och marknad dela på jobbet

21. maj 2019

Bättre samarbete mellan personal- och marknadsavdelningarna kan vara avgörande för ett lyckat employer branding-arbete. Experten Johanna Engström ger tips på hur man gör. Som Chefs undersökning visar, hamnar ansvaret för arbetsgivarvarumärket ofta på personalavdelningarna (HR). ”Men det är många bitar som behöver pusslas ihop. De bästa resultaten märker vi i organisationer där hr-, marknads- och […]

Läs mer