Emotionell Intelligens leder dig med både hjärta och hjärna

Emotionell Intelligens (EQ) blev ett buzz-word kring slutet av 90-talet, men vad innebär egentligen begreppet?

EQ handlar om att förstå emotionell information både från sig själv och från personer i sin omgivning. Med andra ord lägga märke till och förstå både hur man själv och andra personer känner och reagerar på vissa situationer. Vårt EQ beskriver vår förmåga att utveckla sociala relationer och att sätta oss in i andra personers perspektiv. Hur vi i nästa steg drar nytta av den information vi får från våra egna och andras känslor kan hjälpa oss att på bästa sätt hantera olika situationer.

Emotionell Intelligens bygger framgångsrika ledare

Tack vare en rad studier som genomfördes kring 90-talet kan vi idag läsa av flertalet undersökningar som visar på att EQ står för 25-85% av affärsresultatet (beroende på bransch). Dessutom är högre chefers framgång är till ca 75% direkt beroende av deras EQ, oavsett vilken bransch de är i, skriver Mattias Strandberg, Psykolog i Dagensanalys.se 

Intresset för EQ går hand i hand med den ökande medvetenheten om att medarbetarna idag är organisationens eller företagets viktigaste och mest värdefulla tillgång. Det är svårt att konkurrera med en produkt eller tjänst om den inte talar positivt till oss som kunder. Vi vill mötas av företag och medarbetare med hög EQ. När det amerikanska affärsmagasinet Forbes gjorde en undersökning av vad som ansågs allra viktigast hos den kundansvariga, kom emotionell intelligens på första plats bland de framröstade förmågorna.

En god Emotionell Intelligens hjälper dig att på ett framgångsrikt sätt hantera utmaningar och motgångar såväl på jobbet som i livet.