Ahlstrom-MunksjöIndustri/produktion

MotivationGenom innovativa medarbetare och utvecklingsmöjligheter inom organisationen attraherar Ahlstrom Munksjö både nuvarande men även potentiella medarbetare med sitt Employer Branding-arbete. Med en kompetensutvecklande och engagerad arbetsorganisation utses härmed Ahlstrom Munksjö till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
Vårt erbjudande

Att arbeta på Ahlstrom-Munksjö innebär att bli del av en gemenskap som är värdestyrd, omtänksam och som välkomnar mångfald. Vi tror fullt och fast att samarbete i team genererar de bästa resultaten, men vi vet också att vi får de bästa teammedlemmarna genom att stödja individuella ambitioner.

Ett globalt företag som växer

Att arbeta med produkter som bidrar till en mer hållbar morgondag skänker innehåll till det dagliga arbetet. Om hållbarhet är lika viktigt för dig som för oss, så kan vi vara det rätta valet för dig.
Allt vi gör bygger på att vi gör val som utgår från hållbarhet. För det första väljer vi, där så är möjligt, material med lägre inverkan, t.ex. förnybara, återvunna, återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara material som har förbättrat resultaten för leverantörskedjan eller sluthantering. För det andra fokuserar vi på ansvarsfull användning av kemikalier, vilket innefattar att minska eller eliminera farliga kemikalier där så är möjligt. För det tredje strävar vi efter effektiva processer för en klok användning av råvaror, vatten och energi. Slutligen designar vi för produkteffektivitet, vilket innefattar hållbarhetsresultat för kunder längs hela värdekedjan och vid sluthantering av uttjänta produkter.

På Ahlstrom-Munksjö vill vi skapa en arbetsmiljö där människor känner sig uppskattade och engagerar sig i allt de gör med en känsla av entreprenörskap och frihet att agera. Vi ser medarbetarna som en källa till innovation, energi och fräscha idéer för ständig utveckling och samtidigt en beredskap för att ifrågasätta det rådande läget. Med fokuserade och kompetenta medarbetare kan vi förverkliga våra ambitioner och uppfylla våra strategiska mål.

Se våra lediga tjänster här

Följ Ahlstrom-Munksjö på sociala medier