Ahlstrom-MunksjöIndustriell tillverkning

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

På Ahlstrom-Munksjö vill vi skapa en arbetsmiljö där människor känner sig uppskattade och engagerar sig i allt de gör med en känsla av entreprenörskap och frihet att agera. Vi ser medarbetarna som en källa till innovation, energi och fräscha idéer för ständig utveckling och samtidigt en beredskap för att ifrågasätta det rådande läget. Med fokuserade och kompetenta medarbetare kan vi förverkliga våra ambitioner och uppfylla våra strategiska mål.