Akavia

MotivationAkavia är ett praktexempel på en arbetsgivare som förvaltar och utvecklar kompetens. Med bra stöd från ledning och HR kan varje medarbetare känna trygghet och uppnå sina satta mål. Akavia räcker även ut en hjälpande hand till studenter som i tidig ålder kan få värdefull arbetslivserfarenhet. De lyckas sprida detta budskap med stilren storytelling som inspirerar.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Ett meningsfullt arbete som gör skillnad och skapar utväxling.

Vill du vara en del av ett modernt fack- och professionsförbund som bidrar till ett hållbart arbetsliv på en dynamisk arbetsmarknad? På Akavia erbjuder vi en samlad spetskompetens i alla viktiga frågeställningar och engagerar oss i våra medlemmars unika situation. Vi stöttar våra medlemmar under hela arbetslivet från studietiden till pensionen där vi värnar om kompetensutveckling och karriär på lika villkor.  Vi skapar de bästa förutsättningarna för att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning.

För att du ska trivas och utvecklas hos oss

På Akavia vet vi att medarbetarnas välbefinnande är av största betydelse för verksamhetens resultat och framgång. Akavia verkar för ett arbetsliv där varje medarbetare har likvärdiga förutsättningar att göra karriär. Med kompetenta kollegor och ett öppet arbetsklimat får du möjlighet att växa. På vår arbetsplats uppmuntrar vi konstruktiv feedback, nytänkande och kreativ problemlösning. Vi är måna om att ta tillvara på din kompetens och dina personliga egenskaper för att utveckla verksamheten på bästa sätt, men också för att erbjuda dig som anställd personlig utveckling.

Möjligheter hos oss

Följ Akavia på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida