Aleris

MotivationAleris har på kort sikt tagit sitt employer branding-arbete till en ny nivå. De kommunicerar på ett stilrent och modernt sätt där mångfald samt gemenskap alltid ligger i fokus. Med ett tydligt narrativ på deras hemsida visar Aleris en stark företagskultur. De visar även stort engagemang i sina medarbetares kompetensutveckling, och därmed skapar en attraktiv arbetsplats.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Aleris som arbetsgivare

Vår bransch är i förändring. Allt fler behöver hjälp samtidigt som förväntningarna på vården ökar. Det ger oss möjlighet att tänka om och tänka nytt. Kan vi jobba smartare eller kanske helt annorlunda?

Vi är alla lika men ändå olika. Och det ska vi vara.

Det som förenar oss är hur vi utför vårt arbete och att vi lever efter våra värderingar, det vill säga hur vi förhåller oss till arbetet, kollegorna och Aleris som arbetsgivare. Vårt medarbetarskap utgör grunden för vår yrkesstolthet och arbetsglädje.

Socialt ansvarstagande

Medarbetarskapet speglas i hur vi arbetar med bland annat bemötande och service till de som använder våra tjänster, hur våra ledare arbetar med sitt ledarskap och hur vi som kollegor samverkar för att våra arbetslag ska fungera så bra som möjligt – egentligen i allt vi gör.

Allt fler väger in etiska aspekter i sina beslut. Aleris arbetar aktivt med etik och samhällsansvar. Som exempel kan nämnas att vi har tagit fram en etisk kompass som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Utifrån kompassen, som har sin grund i FN:s Global Compact, har vi utvecklat egna etiska riktlinjer inom områdena mänskliga rättigheter, hälsa och arbetsvillkor, miljö och hållbarhet samt korruption. Riktlinjerna gäller för alla medarbetare men även för alla som utför uppdrag för oss.

Aleris forsknings- och utvecklingsfond

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården står inför både nu och framöver. Som ett led i vår strävan att satsa på utveckling har vi inom Aleris skapat en forsknings- och utvecklingsfond.

Fonden inrättades 2013 och ska stödja patientnära forskning. Fonden är unik i sitt slag då den låter medel gå tillbaka in i verksamheten och förstärka vår satsning på forskning. Målet är att dels främja en utvecklingsvilja hos våra medarbetare och dels att de initiativ som får medel ur fonden ska ge våra patienter ett friskare liv.

Karriärutveckling

På Aleris finns jobb som både utmanar och utvecklar. Här kan du gå på tvären, bredden och på höjden. Eller utvecklas där du är.

Kontinuerlig utveckling

Kompetensutveckling är någonting som sker kontinuerligt. Att våra medarbetare får bra förutsättningar och själva tar ansvar för att ständigt utvecklas är viktigt för att vår verksamhet ska kunna utvecklas åt rätt håll. Sju av åtta medarbetare uppger i den årliga medarbetarundersökningen att man har goda möjligheter att utvecklas i sitt arbete och får den kompetensutveckling som behövs.

Ledarutveckling

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska nå våra mål. Våra ledare ska ha förmåga att på ett tryggt sätt leda sina medarbetare i både löpande verksamhet och i förändring. För att rusta våra ledare för det uppdraget erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling inom både konkreta områden som arbetsmiljö och arbetsrätt, och inom utveckling av det personliga-, strategiska- och det affärsbaserade ledarskapet.

Hitta lediga jobb här!

Vårdens hjältar

Följ Aleris på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida