ArbetsförmedlingenOffentlig förvaltning

MotivationArbetsförmedlingen är helt klart experter på arbetsmarknaden. Genom en stimulerande, nytänkande och engagerad företagskultur känner alla att de bidrar till nytta. De är experter på att lyfta personliga historier som berör och oavsett om man är student, jobbsökande eller anställd blir man inspirerad. De är duktiga på att sprida sitt budskap och vi tror att alla har genom det väldigt bra koll på Arbetsförmedlingen. Ett kvitto på bra empolyer branding! 

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten.

Vår viktigaste uppgift är att sammanföra dem som behöver anställa med dem som söker jobb. Genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande bidrar vi till en väl fungerande arbetsmarknad. Som myndighet får vi vårt uppdrag från riksdag och regering. Vi är cirka 10 000 som jobbar på Arbetsförmedlingen inom ett antal olika yrkesområden. Merparten av oss är arbetsförmedlare, men vi är även psykologer, IT-specilister, utredare, arbetsterapeuter, socialkonsulenter med mera. Vill du jobba med människor? Tycker du att det är viktigt att hjälpa arbetssökande att få jobb och arbetsgivare att få rätt personal? Då är Arbetsförmedlingen rätt arbetsplats för dig.

Bidra med expertis som är avgörande för hela arbetsmarknaden

Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. På så sätt lägger vi grunden för en långsiktig, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet.

Var med och driv förändring inom viktiga områden

Du blir en del av en modern myndighet mitt i händelsernas centrum. Med tillgänglighet och god service som ledstjärnor, utvecklar vi ständigt nya metoder och fler digitala tjänster. Dessutom stärker vi kontinuerligt vår expertis med utgångspunkt i den senaste forskningen och med hjälp av ny teknik.

Använd din kompetens rätt och fortsätt utvecklas

Oavsett vad du jobbar med hos oss så har du ett av Sveriges viktigaste uppdrag. Med stort engagemang, ett inkluderande perspektiv och vilja att ta eget ansvar jobbar du för att få Sverige i arbete. I gengäld får du möjlighet att löpande stärka din kompetens. Och du får stöd av skickliga ledare så att du fortsätter att växa i ditt arbetsliv.

Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Vi håller på och förnyar oss från grunden. Det är ett uppdrag vi fått från regeringen. Vår vision beskriver hur det är när vi nått dit vi ska. Vi har också formulerat en värdegrund med värderingar som ska leda oss på vägen.

  • Professionell – för oss är professionalitet att göra nytta
  • Inspirerande – vi inspireras av varandra
  • Förtroendeingivande – det handlar om förtroende

Våra lediga tjänster hittar du här.


”Vi är en grupp arbetsförmedlare som samarbetar kring ett antal arbetssökande och tillsammans har vi byggt upp ett stort kontaktnät av företag.” Kamaran Chaomar

Artiklar

Följ Arbetsförmedlingen på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida