ArbetsförmedlingenOffentlig förvaltning

MotivationGenom en stimulerande, engagerad och viktig företagskultur skapar arbetsförmedlingen en attraktiv arbetsplats. De erbjuder unika karriärmöjligheter för både juniora och seniora medarbetare. Med sitt stora utbud på tjänster lockar de till sig olika kompetenser runt om i  hela landet. Arbetsförmedlingen särskiljer även sig från andra arbetsgivare i deras viktiga arbete med mångfald.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten.

Vår viktigaste uppgift är att sammanföra dem som behöver anställa med dem som söker jobb. Genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande bidrar vi till en väl fungerande arbetsmarknad. Som myndighet får vi vårt uppdrag från riksdag och regering. Vi är cirka 10 000 som jobbar på Arbetsförmedlingen inom ett antal olika yrkesområden. Merparten av oss är arbetsförmedlare, men vi är även psykologer, IT-specilister, utredare, arbetsterapeuter, socialkonsulenter med mera. Vill du jobba med människor? Tycker du att det är viktigt att hjälpa arbetssökande att få jobb och arbetsgivare att få rätt personal? Då är Arbetsförmedlingen rätt arbetsplats för dig.

Bidra med expertis som är avgörande för hela arbetsmarknaden
Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. På så sätt lägger vi grunden för en långsiktig, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet.

Var med och driv förändring inom viktiga områden
Du blir en del av en modern myndighet mitt i händelsernas centrum. Med tillgänglighet och god service som ledstjärnor, utvecklar vi ständigt nya metoder och fler digitala tjänster. Dessutom stärker vi kontinuerligt vår expertis med utgångspunkt i den senaste forskningen och med hjälp av ny teknik.

Använd din kompetens rätt och fortsätt utvecklas
Oavsett vad du jobbar med hos oss så har du ett av Sveriges viktigaste uppdrag. Med stort engagemang, ett inkluderande perspektiv och vilja att ta eget ansvar jobbar du för att få Sverige i arbete. I gengäld får du möjlighet att löpande stärka din kompetens. Och du får stöd av skickliga ledare så att du fortsätter att växa i ditt arbetsliv.

Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Vi håller på och förnyar oss från grunden. Det är ett uppdrag vi fått från regeringen. Vår vision beskriver hur det är när vi nått dit vi ska. Vi har också formulerat en värdegrund med värderingar som ska leda oss på vägen.

  • Professionell – för oss är professionalitet att göra nytta
  • Inspirerande – vi inspireras av varandra
  • Förtroendeingivande – det handlar om förtroendeVåra lediga tjänster hittar du här.

Lediga jobb


Arbetsförmedlingen |

Inköpare med inriktning resesäljare, Arbetsförmedlingen Resor

Arbetsförmedlingen |

Affärsdrivna inköpare inom affärsområde arbetsmarknadstjänster

Arbetsförmedlingen |

Linuxtekniker

Arbetsförmedlingen |

Arbetsterapeut/Fysioterapeut/Sjukgymnast till Örebro

Arbetsförmedlingen |

Verksamhetssamordnare till Arbetsförmedlingen Dalarna

Arbetsförmedlingen |

Kommunikationstekniker, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen |

Analytiker till enheten Kompetensförsörjning arbetsgivarstöd

Arbetsförmedlingen |

Vaktmästare till Sundsvall

Arbetsförmedlingen |

Arbetsförmedlare till Sundsvall eller Härnösand

Arbetsförmedlingen |

Arbetsförmedlare till Uppsala

Arbetsförmedlingen |

Socialkonsulent till Arbetsförmedlingen, Kronoberg/Blekinge

Arbetsförmedlingen |

Scrum Master till Avdelningen digitala tjänster/ IT

Arbetsförmedlingen |

Arbetsförmedlare till Arbetsförmedlingen, Stockholm- Globen

Arbetsförmedlingen |

Verksamhetssamordnare inriktning uppföljning i ESF-projekt SamSTART

Arbetsförmedlingen |

Testare till Data och informationsstyrning

Arbetsförmedlingen |

Sektionschef till enheten Granskning och kontroll

Arbetsförmedlingen |

Agil uppdragsledare till vår Digitala arbetsplats, Solna

Arbetsförmedlingen |

Testledare till Arbetsförmedlingens IT-avdelning

Arbetsförmedlingen |

ServiceNow Utvecklare

Arbetsförmedlingen |

Erfaren Scrum master till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen |

Införandeledare för ökad kvalité i handlingsplan

Arbetsförmedlingen |

Utvecklare inom Big Data med NoSQL data engineering erfarenhet

Arbetsförmedlingen |

Seniora Java-utvecklare

Arbetsförmedlingen |

Verksamhetssamordnare till Enheten regionalt stöd nord

Arbetsförmedlingen |

Senior Angular utvecklare

Arbetsförmedlingen |

Sektionschef till Enheten Beslut och Service Umeå

Arbetsförmedlingen |

Arbetsförmedlingen söker affärsdrivna seniora strategiska inköpare

Arbetsförmedlingen |

Arbetsförmedlare och SIUS-konsulenter till Arbetsförmedlingen i Kiruna

Arbetsförmedlingen |

Arbetsförmedlare och SIUS-konsulenter till Arbetsförmedlingen i Gällivare

Arbetsförmedlingen |

Tjänsteansvarig för tjänsteområdet skuldhantering

Arbetsförmedlingen |

Ekonomistrateg till Arbetsförmedlingens Ekonomiavdelning

Arbetsförmedlingen |

IT-säkerhetsarkitekt till enheten Cybersäkerhet och Digital Tillit

Följ Arbetsförmedlingen på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida