ArbetsförmedlingenOffentlig förvaltning

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten.

Vår viktigaste uppgift är att sammanföra dem som behöver anställa med dem som söker jobb. Genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande bidrar vi till en väl fungerande arbetsmarknad. Som myndighet får vi vårt uppdrag från riksdag och regering. Vi är cirka 13 300 som jobbar på Arbetsförmedlingen inom ett antal olika yrkesområden. Merparten av oss är arbetsförmedlare, men vi är även psykologer, IT-specilister, utredare, arbetsterapeuter, socialkonsulenter med mera. Vill du jobba med människor? Tycker du att det är viktigt att hjälpa arbetssökande att få jobb och arbetsgivare att få rätt personal? Då är Arbetsförmedlingen rätt arbetsplats för dig.

Våra lediga tjänster hittar du här.

 


”Vi är en grupp arbetsförmedlare som samarbetar kring ett antal arbetssökande och tillsammans har vi byggt upp ett stort kontaktnät av företag.” Kamaran Chaomar

Följ Arbetsförmedlingen på sociala medier