ArbetsförmedlingenOffentlig förvaltning

MotivationArbetsförmedlingen är en inspiration med sitt employer branding-arbete när de lyckas kombinera trygghet, jämställdhet och modernitet i olika kanaler. De är experter på att lyfta personliga historier som berör och oavsett om man är student, jobbsökande eller anställd blir man inspirerad.   Arbetsförmedlingen använder sig även av olika kanaler för att nå ut med sitt budskap, till exempel deras ”jobbpodd”. Det visar på ett utmärkt employer branding-arbete.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten.

Vår viktigaste uppgift är att sammanföra dem som behöver anställa med dem som söker jobb. Genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande bidrar vi till en väl fungerande arbetsmarknad. Som myndighet får vi vårt uppdrag från riksdag och regering. Vi är cirka 10 000 som jobbar på Arbetsförmedlingen inom ett antal olika yrkesområden. Merparten av oss är arbetsförmedlare, men vi är även psykologer, IT-specilister, utredare, arbetsterapeuter, socialkonsulenter med mera. Vill du jobba med människor? Tycker du att det är viktigt att hjälpa arbetssökande att få jobb och arbetsgivare att få rätt personal? Då är Arbetsförmedlingen rätt arbetsplats för dig.

Våra lediga tjänster hittar du här.

 


”Vi är en grupp arbetsförmedlare som samarbetar kring ett antal arbetssökande och tillsammans har vi byggt upp ett stort kontaktnät av företag.” Kamaran Chaomar

Artiklar

Följ Arbetsförmedlingen på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida