AstraZenecaIT/teknik/konsult

MotivationAstraZeneca utför ett employer branding-arbete av högsta rang. De har skapat en stark företagskultur vilket särskiljer sig från andra arbetsgivare. I deras externa kommunikation lyckas de skapa berättelser som är inspirerande och därför är det lätt att man blir intresserad av AstraZeneca. Vi ser även att AstraZeneca ständigt arbetar för ökad mångfald och jämställdhet på en global nivå. Medarbetarna engagerar sig i diverse initiativ och det är tydligt att de brinner för att jobba tillsammans med AstraZeneca.   Karriärföretagen utser härmed AstraZeneca till ett av Sveriges Karriärföretag 2021.  

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om oss på AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

Vår verksamhet – att forska fram nya läkemedel – betyder mycket för många människor och för samhället. För att vara framgångsrika räcker det inte att ha bra läkemedel, vi måste också ha ett högt förtroende bland våra patienter, medarbetare, kunder, aktieägare och i samhället.

Att jobba på AstraZeneca

På AstraZeneca möts du av en arbetsmiljö där kreativa idéer och innovativ teknik möter världsledande forskning. Dessutom kommer allt du gör tjäna ett syfte, att skapa framtidens läkemedel. AstraZeneca är verksamma i mer än 100 länder världen över, och alla våra arbetsplatser har en internationell prägel.

Vi har högt satta mål. Men för att nå dem behöver vi motivera och utveckla våra medarbetare. På AstraZeneca vill vi bygga en öppen, inkluderande verksamhet som tar tillvara på all den kompetens, erfarenhet och unika kunskap som våra medarbetare besitter. Ambitionen är att våra medarbetare alltid ska känna sig trygga och må bra på jobbet. Vill du bli en av oss? Läs mer om att jobba på AstraZeneca i Sverige eller utomlands nedan.

Hitta lediga jobb här!

Följ AstraZeneca på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida