Bonnierförlagen

MotivationBonnierförlagen har stort förtroende för sina medarbetare och ger dem en delaktighet i utvecklingen framåt. Här värdesätter man jämställdhet, hållbarhet och mångfald och värderingarna i företaget genomsyrar allt Bonnierförlagen gör. Genom medarbetarundersökningar kollar Bonnierförlagen ständigt till så att trivseln är hög och visar att de är en arbetsgivare som bryr sig. Det säger mycket om Bonnierförlagen! 

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi skapar morgondagens bokbransch idag

Bokbranschen är en mycket spännande och utmanande bransch att arbeta inom. Den digitala utvecklingen medför stora möjligheter till att utveckla nya utgivningsformer, bokformat och tjänster för läsarna och lyssnarna.

Gemensamt för oss på Bonnierförlagen är att vi arbetar med berättelser, berättelser på många olika sätt som läsare, lyssnare och konsumenter sedan väljer i vilken form de vill ta del av dem.

Utbildningar, föreläsningar och erfarenhetsutbyte

Vi vill vara en organisation i framkant, där varje medarbetare kontinuerligt kan inspireras och utveckla sin kompetens. För att uppnå det erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling genom utbildningar, föreläsningar och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.

Vi har ett brett utbud av utbildningar och föreläsningar inom t ex områden som förlagsekonomi, skrivande, affärsengelska, redigering, content marketing, mångfald och personlig effektivitet.

Främja kunskapsöverföring

Syftet med Bonnierförlagens kompetensutvecklingsprogram är att kvalitetssäkra Bonnierförlagen – nu och för generationer framåt. Lika viktigt är att främja kunskapsöverföring och samarbete i hela förlagshuset och därigenom stärka vår företagskultur som bygger på värderingarna kvalitet, öppenhet, affärsmässighet, respekt och mod.

Inom Bonnierförlagen finns naturligtvis också stora möjligheter till interna utvecklingsmöjligheter vilket är något vi uppmuntrar.

Medarbetare

Följ Bonnierförlagen på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida