Capio

MotivationCapio är ett utmärkt exempel på en arbetsgivare som tagit sitt employer branding-arbete till en ny nivå. Med känsla för det kommunikativa ser vi en varm företagskultur som inspirerar. Genom att tydligt lägga fokus på medarbetares utveckling och välmående sticker Capio ut som arbetsgivare. Oavsett kanal förmedlar det ett starkt budskap – Att alla är välkomna. Med detta sagt råder det ingen tvivel att Capio ska vara med på listan.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om Capio

I Sverige är vi cirka 6400 medarbetare och driver ett akutsjukhus, två närsjukhus, mottagningar för specialistvård, mottagningar för psykiatrisk vård och mottagningar för primärvård. Inom vår primärvård, dvs. våra vårdcentraler, erbjuder vi även barn- och mödravård. Capio bedriver verksamhet inom många olika specialiteter; ortoped, geriatrik, gynekologi, öron-näsa-hals samt ögonsjukvård.

Vi har en stor bredd av verksamheter som varje dag berör patienter i olika skeenden i livet. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som väljer att komma och arbeta hos oss ett patientnära och utvecklande arbete – på någon av våra vårdcentraler, på specialistkliniken, på något av våra närsjukhus eller på vårt stora akutsjukhus Capio S:t Görans sjukhus.

Vi tror på människor och vi vill se varandra växa. I Capio har vi organiserat vår verksamhet på ett sätt som möjliggör ett lärande i vardagen. Du som medarbetare och chef kan påverka vården och din egen utveckling. Vi har korta beslutsvägar och vår årliga medarbetarenkät vittnar om en hög grad av delaktighet. Vi vet att detta bygger kunskap och kontinuitet som i sin tur skapar värde för våra patienter.

Det är avgörande för oss att vi lyckas attrahera, behålla och utveckla dig som medarbetare. Vi arbetar aktivt för att uppfattas som ett förstaval som arbetsgivare. Därför är utveckling och gott ledarskap viktiga frågor för oss. Eftersom våra verksamheter ställer höga krav på kunskap, flexibilitet och öppenhet för förändringar, erbjuder Capio såväl karriärs- som utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Ett sätt för dig som medarbetare och chef att utvecklas inom Capio och i din yrkesroll är att röra dig mellan våra olika verksamheter eller affärsområden. Vi arbetar aktivt för att skapa möjligheter för våra medarbetare att ta sig an ett nytt ansvarsområde eller en ny roll, eller att byta enhet, eftersom det bidrar till kompetensutveckling och ett ökat engagemang.

Hitta lediga tjänster här.

Följ Capio på sociala medier

FacebookLinkedInWebbsida