CreditsafeFinans/ekonomi/juridik

MotivationCreditsafe är en familjär arbetsgivare där medarbetarna är deras viktigaste tillgång. Med stor fokus på mångfald och goda utvecklingsmöjligheter är man garanterad en trygg arbetsplats. I deras externa kanaler lyckas Creditsafe visa en varm och spännande arbetsplats. De levererar genomtänkt content som lätt fångar ens intresse.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

 

 

 

Träffa några av dina framtida kollegor!

Följ Creditsafe på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida