Cygate ABData/IT

MotivationMed stora utvecklingsmöjligheter och en lärande organisation för sina medarbetare har Cygate jobbat aktivt med sitt Employer Branding-arbete. Med ett bidragande engagemang och flexibilitet har Cygate visat att de vill vara med och göra skillnad. Härmed utses Cygate AB till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Mer än ett jobb

Bygg din karriär tillsammans med oss, ett företag som drivs av framtiden och teknikutvecklingen. Vi möjliggör genom våra tjänster effektiv kommunikation mellan människor och företag varje dag.

För oss är vårt arbete mer än bara ett jobb. Därför gör vi vårt yttersta för att se till att dina behov, drivkrafter samt värderingar och mål kan förenas med våra företagsmål. Vi vet vikten av att tänka långsiktigt och investera i den största och mest betydelsefulla tillgången vår verksamhet har – våra medarbetare.