DiösBygg/anläggning

MotivationDiös är en förebild när det kommer till användning av digitala medel i sitt employer branding-arbete. Stil, lekfullhet och modernitet genomsyrar Diös externa kommunikation. De lyckas skapa en stark Vi-känsla med sina personliga inslag av personalen, och kombinerat med goda karriärmöjligheter är Diös den perfekta arbetsgivaren.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Din karriär börjar här

Här på Diös jobbar vi alltid med människor i fokus, där du som anställd är den viktigaste resursen för att vi ska nå vår vision om att skapa Sveriges mest inspirerande städer.

Genom våra lokala team driver vi smart stadsutveckling i våra städer. Vi utvecklar våra fastigheter med attraktiva mötesplatser, kontor, bostäder och butiker. På så sätt skapar vi tillväxt för våra hyresgäster. Grunden för vår verksamhet och förhållningssättet gentemot våra hyresgäster, våra medarbetare och andra kan sammanfattas med tre ord; ENKLA, NÄRA och AKTIVA. Stämmer de värdeorden in även på dig?

Varför jobba med oss?

Vi är ett framåtsträvande fastighetsbolag med tydligt fokus på relationer, stadsutveckling och personlig utveckling. För oss är goda möjligheter till kompetensutveckling och interna karriärvägar avgörande, därför jobbar vi aktivt med vår kompetensarena Diös Academy. Vi inspirerar och stöttar våra medarbetare till en hälsosam livsstil med balans mellan arbetsliv och privatliv, något vi ser goda effekter av i vår höga frisknärvaro.

Här är några av anledningarna till att du ska jobba med oss.

  • Diös Academy ????Vår VD Knut brukar säga att så länge vi hittar människor som är duktiga på att bygga relationer och vill göra affärer, så kan vi lära dem resten. Det är en grundfilosofi som är framgångsrik när vi vill hitta nya kollegor. Diös Academy är vår egen kompetensarena där vi genomför utbildningar och inspirationsgig utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Vi vet att möjligheter till vidareutbildning och kontinuerlig utveckling är en viktig del för att fortsätta vara konkurrenskraftig som fastighetsbolag och som attraktiv arbetsgivare.

 

  • Ansvarsfullt agerande ????Vi arbetar aktivt med hållbarhet utifrån perspektiven socialt, ekonomiskt och miljö. Genom att ta ansvar för hur vår affär påverkar omvärlden vill vi skapa stolta och engagerade medarbetare. Vi bidrar till trygga städer och genom ett gott ekonomiskt resultat bidrar vi även till vår gemensamma välfärd. Ett stort övergripande mål är att senast år 2045 nå netto-noll klimatutsläpp från vår verksamhet.

 

  • Det modiga ledarskapet ⭐Vi utbildar våra ledare i vårt eget ledarutvecklingsprogram Det modiga ledarskapet. På Diös definieras ledarskap av mod, öppenhet och tydlighet. Detta i kombination med coachning och eget ansvar skapar rätt förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas.

 

  • Balans mellan arbete och fritid ⚖️Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att vi ska lyckas och nå våra mål i längden. På Diös arbetar vi därför aktivt med att skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. En fråga som är viktig för oss är att underlätta föreningen av arbete och föräldraskap, såväl för kvinnor som för män.

 

  • Grunden Medarbetarnas insatser, engagemang och ansvarstagande är av stor betydelse för att göra Diös
    framgångsrikt. Målsättningen med Diös vinstandelssystem Grunden är via ökad delaktighet från medarbetarna uppnå ökad lönsamhet för bolaget. Vinstandelsstiftelsen går ut på att belöna medarbetare vid år med god vinst. Avsättningen samt avkastningen av medlen ska investeras i Diös aktier. Uttag sker enligt ett särskilt regelverk och beräkningsgrunden ses över och fastställs årligen av Diös styrelse.

Hitta lediga jobb här!

Följ Diös på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida