Einar MattssonBygg/anläggning

MotivationEinar Mattsson har på kort tid lyckats åstadkomma en stabil och växande attraktivitet som arbetsgivare. Genom att erbjuda unika karriärmöjligheter skapar Einar Mattson en trygg och spännande arbetsplats. Kombinerat med en stark företagskultur är det ingen slump att Einar Mattsson lyckas uppnå hög attraktivitet.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om oss

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd koncern bestående av fyra bolag och har varit verksam på fastighets- och byggmarknaden sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostäder med ca 5 200 bostäder och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i Stockholms län. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Till år 2024 kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra ytterligare 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi.

Det som gjorde byggmästaren Einar Mattsson framgångsrik och omtyckt är också de värden vi vill förstärka. Med vår stolta historia som grund strävar vi hela tiden efter att skapa nya och fler värden för våra kunder, samarbetspartners och staden. Koncernens olika bolag är specialister på sitt område, men tillsammans kan vi allt som är värt att veta om fastigheter och fastighetsägande.

Vår vision

Nästa kapitel ska vara det bästa i Einar Mattssons och stadens historia.

Vårt löfte

Vi erbjuder genomtänkta hus och lösningar som skapar värde för medvetna kunder som vill ha ett bättre och enklare liv, vilket gör att de känner sig respekterade, stolta och trygga.

Vår personlighet

Omtänksam, engagerad och framåt

Att arbeta på Einar Mattsson

Vi är ett familjeföretag och det genomsyrar hela koncernen. Vi möter varandra med respekt, vänlighet och jobbar gemensamt för att nå bästa resultat. En nyckel till vår långtida framgång är våra medarbetare. För att du ska ha bästa möjligheter att utvecklas och utveckla verksamheten på Einar Mattsson är det viktigt att du tycker om att jobba tillsammans med andra människor, lever upp till våra värderingar och gillar att ta an dig an nya utmaningar.

 

Lediga jobb hittar du här!

 

Följ Einar Mattsson på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida