TietoEVRYIT/teknik/konsult

MotivationTietoEVRY fortsätter med sin framgångssaga där de tar positionen som en av Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Med hög närvaro på universitet och högskolor skapar TietoEVRY en sällsynt relation med studenter och Young Professionals. Att TietoEVRY attraherar Sveriges unga talanger är ingen slump. Med sin varma företagskultur och känsla för kommunikation blir det glasklart för befintliga och potentiella medarbetare att TietoEVRY är en trygg arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

TietoEVRY står bakom en mängd innovationer som har förändrat och förenklat människors sätt att använda tjänster i samhället på.

Oavsett tidpunkt använder över en miljon skandinaver våra lösningar. Kombinationen av vår djupgående förståelse för de branscher våra kunder arbetar i och vår geografiska och kulturella närhet betyder att vi kan hitta lösningar anpassade för respektive kund. Genom att förstå våra kunders vardag säkerställer vi att processerna är effektiva.

Samspelet mellan verksamhetsutveckling och IT-lösningar skall skapa nytta för den egna organisationen. Genom våra erfarenheter och nära arbetssätt säkerställer vi att våra kunder får den lösning som verkligen behövs. Våra 24 000 medarbetare i 20 länder, tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder.

Varje kontor har friheten att skapa lösningar anpassade för kunden, samtidigt som våra medarbetare kan nyttja hela den expertis vår organisation besitter. Vårt mål är att bli Nordens ledande IT-tjänsteföretag. Vi kommer inte att nöja oss med att vara största IT-tjänsteföretaget, vi ska också vara det bästa. Därför kommer vi i framtiden arbeta ännu närmare våra kunder.

Hjälp organisationer och samhällen nå sin fulla potential – samtidigt som du når din.

Se våra lediga tjänster och karriärmöjligheter här.

Vare sig du är en strateg, kodare, analytiker eller framtidsentusiast kommer du att hitta ett hem på TietoEVRY. Hos oss kan du göra ett avtryck och forma framtiden.”


”Vill du börja din karriär på ett av Nordens största IT-tjänsteföretag? Hos oss blir du del av en gemenskap med engagerade kollegor som brinner för smarta digitala lösningar. ”

Följ TietoEVRY på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida