ExperisBemanning/administration

MotivationGenom en betydande samverkan och engagemang för sina medarbetare arbetar Experis attraktivt med Employer Branding. Med en innovativ arbetsmiljö där det finns chans för medarbetarna att växa inom organisationen utses härmed Experis till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Experis arbetar med rekrytering och konsultverksamhet inom kvalificerad kompetens, från chef- och ledningsnivå till specialistfunktioner inom framför allt Engineering, IT, Finance och Executive.

Experis har årligen cirka 1 600 konsulter ute i uppdrag över hela landet. Vi finns på över 50 kontor runt om i Sverige och är en del av ManpowerGroup.

Experis hjälper kunder och kandidater att möta utmaningarna med the Human Age, där kampen om talanger och kompetenser ökar stadigt. Med en tydlig differentiering arbetar Experis genom vårt Research and Sourcing Center med att attrahera efterfrågad kompetens för att möta våra kundernas ökade efterfrågan på kompetens och innovativa lösningar.
Experis unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra konsulter.

 


 

Vi hjälper människor att växa varje dag. Det är människorna vi möter som formar oss till det vi är – en arbetsplats med många starka och affärsdrivna individer med ett stort hjärta.