ExperisIT/teknik/konsult

MotivationExperis utför ett utmärkt employer branding-arbete genom att erbjuda sina medarbetare goda möjligheter till utveckling inom organisationen. De visar även på stort engagemang på universitet och att de har en nära relation med studenter. Med deras eftertraktade Experis Academy uppnår de attraktivitet som arbetsgivare. Precis som deras namn indikerar besitter de hög expertis, och som medarbetare kan man förvänta stort stöd från ledningen.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi jobbar med vinnare

När ni har ett ökat behov av IT-kompetens hjälper Experis till. Vi är världsledande inom konsultlösningar, projektlösningar och Managed Services och erbjuder branschens bästa konsulter. Genom vårt utbildningsprogram Experis Academy tillhandahåller vi konsulter med attraktiva kompetenser och mjuka färdigheter som tillsammans löser era affärsutmaningar.

– Teknikutveckling sker oerhört snabbt vilket gör att affärsförändringar allt oftare påverkar och kräver skalbara lösningar. För att följa med utvecklingen krävs högkvalificerade lösningar och konsulter. Kunskap måste ständigt förnya inom nya teknikområden vilket ställer stora krav på organisationer. Experis har just denna kunskap att hjälpa våra kunder genom lösningar och konsulter i den transformation som vi lever i.

Michael Egnell Managing Director på Experis

Digitala verktyg för ständig kompetenshöjning

Att lära sig och utvecklas är en viktig del av arbetslivet. Hos Experis har samtliga anställda full tillgång till moderna och digitala utbildningsplattformar med syfte att utveckla och täppa till kompetensgap. Du kan själv söka upp kurser, utbildningar och certifieringar inom de områden som intresserar dig eller behövs för nästa steg i karriären. Här får du möjligheten att lära dig mer, i din takt, på det sätt som passar dig.

 

Hitta lediga jobb här.

Kandidat från Experis Academy Program

Följ Experis på sociala medier

FacebookLinkedInWebbsida