FlexLink

FlexLinkIndustriell automatisering

Pålitlig arbetsgivare
Stabila finanser
Tillväxt
Kompetens utveckling
Mångfald & Jämställdhet
Öppen arbetsgivare
Karriär
Miljö & Hållbarhet
Lyhörd
Branding

FlexLink

FlexLink är en global expert inom fabriksautomation. I nära samarbete med våra kunder levererar vi innovativa, automatiserade lösningar för att producera smartare, säkrare, med kortare genomloppstider och till lägre totalkostnad.

Med huvudkontor i Göteborg har FlexLink lokala enheter i 30 länder och partners i fler än 60. Under 2015 var antalet anställda 840 och omsättningen 1 872 Mkr.

FlexLink ingår i Coesia, en innovationsdriven koncern som består av 16 företag specialiserade inom tillverkning och utveckling av förpackningsmaskiner samt tillhörande produkter och tjänster. Under 2015 omsatte Coesia 1 534 M€ och hade 6 000 medarbetare.

Se våra lediga jobb här. 


 

FlexLink is a world-class factory automation expert. Working closely with global customers, we provide innovative, automated solutions to produce goods smarter, safer and at lower operating costs.

Headquartered in Gothenburg, Sweden, FlexLink has operating units in 30 countries and is represented in more than 60. In 2015, FlexLink had 840 employees and a turnover of € 204 million.

FlexLink is part of Coesia, an innovation based Group consisting of 16 companies specialized in automated machinery and industrial process solutions. For 2015, the Coesia Group had a turnover of € 1,534 million and 6,000 employees.

See our vacancies here.

Medarbetare

 • Annika Leanderson

  Accounting
 • Anders Larsson

  Flow Simulation Engineer Software & Tools
 • Anna Lidström

  Project Purchaser
 • Kontaktperson

 • Linda Anstrin

  Talent Acquisition Specialist

  (0)705 77 34 03
  linda.anstrin@flexlink.com
 • Följ FlexLink på sociala medier