GrängesIndustri/produktion

MotivationGenom innovation, spetskompetens och gemenskap skapar Gränges ett utomordentligt Employer Branding arbete. Med spännande och utvecklande projekt erbjuder Gränges sina medarbetare goda karriärmöjligheter och utses därför till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade material som ökar effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och prestandan hos slutprodukterna. Våra geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika.

Gränges företagskultur och värdegrund är viktiga för att attrahera och behålla medarbetare. Kärnvärdena visar att Gränges medarbetare främjar att ge service till kunder och andra intressenter, får saker att hända, konstant söker nya och bättre lösningar och samarbetar aktivt. Kärnvärdena vägleder medarbetarna i deras dagliga handlingar och utgör grunden för att bedriva affärer på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Att arbeta på Gränges

Hos oss kommer du i kontakt med en stor variation av människor från hela världen och en mångfald av kunskap och erfarenheter.

Vår framgång bygger på en stor industriell hantverksskicklighet och en hög motivation hos våra medarbetare. Då forsknings- och utvecklingsverksamheten är placerad på produktionsanläggningarna kan du i vår lunchmatsal stöta på såväl en nyanställd tjänsteman direkt från universitetet, tredje generationens operatör eller en teknisk doktor från en annan världsdel. Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål – ett framgångsrikt Gränges.

Kulturen är avslappnad men samtidigt mycket professionell. Ett nära samarbete för Gränges bästa är en central del av framgångsreceptet för oss. Vi samverkar intensivt både över de geografiska gränserna och mellan våra olika kompetensområden. Det skapar spännande möjligheter att utforska nya roller och miljöer. För din utveckling ligger ett ansvar både hos dig själv och bolaget, där båda parter gemensamt och regelbundet ser över nästa steg i din karriär.

Engagemang, handlingskraft, innovation och tillgänglighet sammanfattar våra kärnvärden. Med en ömsesidig respekt för varandras kunnande och ett starkt fokus på att hela tiden göra saker smartare och bättre, utvecklar vi vårt bolag tillsammans. Så skapas förutsättningarna för bolagets ledande kompetens och för en framgångsrik karriär.

Hitta lediga jobb här!

 

Följ Gränges på sociala medier

InstagramLinkedInWebbsida