IterioBygg och anläggning

MotivationIterio är en familjär arbetsgivare där medarbetarna är deras viktigaste tillgång. Med stor fokus jämställdhet och goda utvecklingsmöjligheter är man garanterad en trygg arbetsplats. Med en bred mix av kreativa aktiviteter lyckas Iterio attrahera både nyexaminerade till seniora medarbetare. Iterio berättar även en spännande storytelling i sina digitala kanaler som både intresserar och inspererar.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkomna till Iterios karriärsida

Iterio är konsulter inom samhällsplanering och samhällsbyggnad. Vi hjälper stora och små kunder i projektens alla skeden, från planering till genomförande.

Vi erbjuder kunniga medarbetare inom projektledning, digital projekthantering, geoteknik, miljö, vattenbyggnad, trafik och ITS. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Åre och Umeå

Vi hjälper dig att skapa effektivitet och struktur i bygg- och anläggningsprocessen. Vi ger kunden trygghet och god ekonomi genom att leverera konsulttjänster baserade på spetskompetens och gedigen erfarenhet.

Som kund hos oss hamnar du i gott sällskap. Bland våra uppdragsgivare hittar du offentliga aktörer som Trafikverket, SLL och kommuner men också privata fastighetsbolag, arkitekter, konsultbolag entreprenörer och exploatörer.

Vi är konsulter inom samhällsplanering och samhällsbyggnad. Vi är också en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Trivsel och hälsa går först
På Iterio har vi en tydlig bild av vad vi står för och vill vara. Vi tror på frihet under ansvar och lojalitet mot företaget, våra kollegor och inte minst våra kunder. Vi hjälper och stöttar varandra och är övertygade om att ett lag som är samspelt kan gå hur långt som helst. Vi tror på att vara prestigelösa och jordnära, på en bra sammanhållning och att ha roligt tillsammans. Vi har en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

En av Sveriges bästa arbetsplatser
Vi inte bara eftersträvar en bra blandning av ålder, kön, och bakgrund – vi är redan där. Vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män och hos oss arbetar människor med olika bakgrunder, allt från nyutexaminerade till riktigt seniora medarbetare. Vi tror att det gör oss bättre.

Artiklar

Lediga jobb


Vår nästa Digitaliseringsledare

Bygg och anläggning

Ingenjör med stort intresse för trafik och gatuutformning

Bygg och anläggning

Byggledare inom VA, VVS och Vent

Bygg och anläggning

Följ Iterio på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida