Karolinska UniversitetssjukhusetHälso- och sjukvård

MotivationGenom att ta ansvar för både sina patienter och medarbetare med omtanke och respekt arbetar Karolinska Universitetssjukhuset attraktivt med Employer Branding. Med en medmänsklig, kvalitativ och innovativ organisation utses härmed Karolinska Universitetssjukhuset till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Om Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukvård, forskning och utbildning är lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Varje år besöker 1,5 miljoner patienter sjukhuset, de flesta kommer från Stockholmsregionen, men Karolinska tar även emot patienter från andra delar av landet och andra länder.

Nya Karolinska Solna-projektet skapar nya förutsättningar för Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva den mest avancerade vården. Det nya sjukhuset kommer att ta emot de första patienterna under 2016.

Intresserad av att arbeta på Karolinska Universitetssjukhuset? Välkommen att kontakta vårt Rekryteringscenter.

Rekryteringscenter:

Telefon: 08-517 702 70

E-post: rekryteringscenter.karolinska@sll.se

Följ Karolinska Universitetssjukhuset på sociala medier

Artiklar om Karolinska Universitetssjukhuset