KiwaBygg/anläggning

MotivationKiwa visar på stor passion och engagemang för att skapa bästa möjliga arbetsplats. Det bjuds på en trygg och familjär företagskultur där varje medarbetare kan känna sig uppskattad. De är tydligt att Kiwa tror på att växa tillsammans och skapar därmed förutsättningarna för sina medarbetare att kunna påverka.  

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Att jobba på Kiwa

Att arbeta på Kiwa är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att minska riskerna för person- och miljöskador, samtidigt som vi ökar deras lönsamhet.

Hos Kiwa får du chansen att arbeta med såväl mindre lokala kunder som stora och välkända företag. Du kan få inblick i många olika branscher, då våra kunder finns inom allt från turism till livsmedelsproduktion, fastighetsbranschen och pappers- och massaindustrin. Eftersom vi alltid strävar efter att ligga i framkant får du också möjligheten att komma i kontakt med nya spännande tekniker.

Karriärvägar i Sverige och internationellt

Kiwa i Sverige är en del av Kiwa – ett globalt företag med rötter som sträcker sig tillbaka till 1940-talet. Vår storlek, stabilitet och globala bredd innebär att det finns goda möjligheter att växa inom företaget, till exempel genom att bredda eller spetsa sina kunskaper eller arbeta mot en ledarroll.  

 

Följ Kiwa på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida