KiwaBygg/anläggning

MotivationKiwa är en engagerad och trygg arbetsgivare som värnar om sina befintliga och potentiella medarbetare. Som en del av ett globalt företag finns många utvecklings- och karriärmöjligheter för den som vill arbeta i en inkluderande och familjär företagskultur. Med möjligheter att göra sitt ex-jobb här välkomnar Kiwa framtidens unga talanger och hjälper dem till en riktigt god start på sin karriär. Det bidrar helt klart till deras attraktivitet som arbetsgivare.  

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Att jobba på Kiwa

Att arbeta på Kiwa är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att minska riskerna för person- och miljöskador, samtidigt som vi ökar deras lönsamhet.

Hos Kiwa får du chansen att arbeta med såväl mindre lokala kunder som stora och välkända företag. Du kan få inblick i många olika branscher, då våra kunder finns inom allt från turism till livsmedelsproduktion, fastighetsbranschen och pappers- och massaindustrin. Eftersom vi alltid strävar efter att ligga i framkant får du också möjligheten att komma i kontakt med nya spännande tekniker.

Karriärvägar i Sverige och internationellt

Kiwa i Sverige är en del av Kiwa – ett globalt företag med rötter som sträcker sig tillbaka till 1940-talet. Vår storlek, stabilitet och globala bredd innebär att det finns goda möjligheter att växa inom företaget, till exempel genom att bredda eller spetsa sina kunskaper eller arbeta mot en ledarroll.  

 

Följ Kiwa på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida