Kuehne+NagelLogistik/transport

MotivationKuehne-Nagel är världsledande inom sin bransch och de erbjuder sina medarbetare unika karriärmöjligheter runt om i världen. De drivs av goda värderingar och det är ett företag som är lika bra att arbeta för som att arbeta med. Det finns en röd tråd som talar för att medarbetarna är deras viktigaste tillgång. Med en rad olika aktiviteter ser vi att Kuehne-Nagel värdesätter sina medarbetare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Together we shape the face of logistics

It’s one thing being an over 125 year old logistics company coordinating a consignment of talking train sets as it journeys across the globe. It’s another thing being so enthusiastic about everything you do that people are always talking about you. You get a reputation for getting things done. For going the extra mile. For making the extra effort, and for delivering what you promise.

We’re on the go 24/7, 365 days a year on every customer’s behalf.

​​​​​​​Our business is their future… and yours.

Our culture

We put the customer at the core of everything we do. No matter where you work, your contribution is important and adds value to who we are.

Our employees and their plus

Följ Kuehne+Nagel på sociala medier

FacebookTwitterLinkedInWebbsida