Landshypotek BankBankväsendet

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Om oss

Landshypotek Bank är jord- och skogsägarnas egen bank. Hos oss är våra kunder också ägare. Vi är specialiserade på finansiering av lantbruksföretagande. Vår kunskap och förståelse för kundernas vardag gör att vi med omtanke och kunskap om finansiering kan bidra till att utveckla entreprenörskapet på landsbygden.

Landshypotek Bank är marknadsledande inom jord och skog med en utlåning på närmare 62 miljarder kronor. Vi har drygt 150 medarbetare på 20 kontor i Sverige.

Se våra lediga tjänster här.

Följ Landshypotek Bank på sociala medier