Mannheimer Swartling Advokatbyrå ABAdministration, ekonomi, juridik

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Det innebär att vi förstår våra klienters affärsmässiga utmaningar, samtidigt som vi har den juridiska spetskompetensen att hitta de bästa lösningarna på dessa.

Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar. Vi ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna. Vår affärsmodell bygger på denna laganda, som finns djupt förankrad i vår företagskultur. Byrån är en dynamisk och spännande arbetsplats för olika yrkeskategorier och erbjuder rätt personer utmaningar i en mycket trivsam arbetsmiljö. Supportorganisationen är uppdelad i olika funktioner, med olika ansvarsområden.