Net InsightUkategorisert

MotivationNetInsight fortsätter att utveckla sitt employer brand med bravur. Vi ser en engagerad och innovativ arbetsgivare som erbjuder många utvecklings- och karriärmöjligheter i en mycket spännande bransch. De har skapat en nära relation till studenter och Young Professionals, och har en genuin och trivsam företagskultur som attraherar. NetInsight värdesätter både sina befintliga medarbetare och framtidens talanger. En mycket attraktiv arbetsgivare!

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Welcome to Net Insight

Bilder

Medarbetare

JB Adam

Projektledare
Jag försöker börja varje uppdrag med att tydliggöra kundens behov och förväntningar. Vare sig projektet gäller implementering av nya system eller integrering av en ny produkt i befintliga system, så är nyckeln till framgång väldokumenterade behov och design, noggrann konfigurering, skräddarsydd användarutbildning och regelbunden uppföljning.

Michele Dwayk

Regional säljchef
Vi skapar marknadsledande lösningar åt våra kunder. Att vara en sann partner innebär att vi förstår kundens nuvarande och framtida planer, bidrar till den strategiska utvecklingen från ett teknikperspektiv och hjälper kunden att genomföra planerna, både på kort och lång sikt.

Anders Cedronius

Utvecklare
Framtidens TV-konsumtion kommer att vara fragmenterad. Vissa plattformar och innehåll kommer att lämpa sig för ett traditionellt passivt konsumtionsmönster medan andra kommer att passa en mer aktiv konsumtion. Framtidens produktioner behöver adressera båda formerna utan att fördubbla produktionskostnaderna. Det realiserar vi genom våra kostnadseffektiva och innovativa lösningar.

Alexander Sandström

Strategisk produktchef
Att vara visionär är att kunna se framåt. Att kunna bilda sig en uppfattning om vart världen är på väg och hjälpa andra att förstå hur de påverkas av framtida förändringar.

Natasha Peters

Global utbildningschef
Jag tror att kunderna ser vår kollektiva kompetens som ett värdefullt hjälpmedel för att förbättra sina egna processer och resultat. Vår erfarenhet inom TV-branschen och andra teknikbranscher innebär en unik fördel som hjälper oss att utveckla kundernas verksamhet.

Soon Ann Neo

Teknisk säljsupport
Vi har haft ett nära samarbete med den globala nätoperatören TATA Communications under många år. Tillsammans har vi byggt ett medienätverk i världsklass. Partnerskapet bygger på förtroende, transparens och en outtalad tillit till varandra i alla sammanhang.

Följ Net Insight på sociala medier

TwitterLinkedInWebbsida