Nordic CapitalFinans/ekonomi/juridik

MotivationNordic Capital drivs av engagerad HR-avdelning som aktivt jobbar employer branding-frågor. Det finns en varm företagskultur och ett brett urval av karriärval vilket lockar till sig unga talanger. Nordic Capital är ett praktexempel på en arbetsgivare som lyckats skapa en familjär företagskultur tack vare sin passion och lojalitet. Genom att ligga i branschens framkant bjuder Nordic Capital på en spännande arbetsplats i en spännande bransch. Som medarbetare får man gott stöd i sin utveckling och kan bilda sig värdefull kompetens.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till början av din nya resa!

På Nordic Capital strävar vi efter att attrahera och utveckla topptalanger i alla delar av vår organisation. Vi tror att vi presterar som bäst när vi arbetar i en entreprenöriell och teamorienterad miljö där vi alla lever och delar samma värderingar.

Att vara en del av Nordic Capital Advisory-teamet ger möjlighet att arbeta med några av världens mest spännande företag, vilket hjälper dem att uppnå långsiktig tillväxt och hållbar framgång.

Vi letar efter individer med passion för att utveckla hållbara företag och som vill arbeta i en miljö där samarbete och problemlösningsförmåga prioriteras. Som individ bidrar du med dina åsikter, du använder ditt strategiska tänkande och din operativa förmåga för att ytterligare utveckla våra portföljbolag. Du kommer utmanas och utvecklas tillsammans med dina kollegor, både på ett professionellt och individuellt plan.  

Vårt team består av engagerande och drivande personer som tillsammans ansvarar för att skapa den familjära arbetsplats vi har. Vi arbetar i internationella team och ledord som teamwork och entreprenörsskap är viktiga för oss. 

Mångfald & Inkludering

Vi uppmuntrar mångfald och lika möjligheter och vi arbetar aktivt för att ytterligare öka mångfalden. Idag är vi totalt 43% kvinnor på Nordic Capital och det pågår kontinuerligt ett arbete för att sträva efter att öka mångfalden i vår investeringsverksamhet. Vi har i flera år arbetat med internships i flera olika länder för att öka mångfalden och under 2021 gjordes en mångfald- och inkluderingsutbidlning för att öka kunskapen ytterligare. Vi arbetar aktivt med CSR frågor och entreprenörskap tex engagemang med flickskola i Uganda, Läxhjälp och support till entreprenörer. Vi är även en stolt sponsor av Level 20, en ideell organisation som är dedikerad till att förbättra mångfalden i den europeiska private equity-branschen.

En ansvarsfull och hälsosam arbetsplats

Nordic Capital arbetar aktivt för att skapa en hälsosam och inkluderande arbetsplats. Vi anser att god fysisk och mental hälsa är en förutsättning för att kunna prestera på topp och därför arbetar vi även med förebyggande åtgärder för att våra medarbetare inte ska hamna i ohälsa. Vi erbjuder våra anställda en mängd olika förmåner och uppmuntrar också våra medarbetare att se bortom sina yrkesroller och engagera sig i initiativ med social eller filantropisk inverkan.

Mer om Nordic Capital

Följ Nordic Capital på sociala medier

LinkedInWebbsida