ONE NordicVA/energi

MotivationONE Nordic är en mångfacetterad arbetsgivare som bjuder på en spännande arbetsplats. Genom att låta medarbetarna vara ambassadörer för företaget och visa hur det är att jobba hos denna erfarna arbetsgivare har de verkligen satt sig själva på kartan. Deras satsning på unga talanger är imponerande och inspirerande. Med attraktiva traineeprogram och skolsamarbeten lockar de till sig Sveriges unga talanger.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om oss

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energisektorn. Idag har ONE Nordic ca 1100 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö men vi är etablerade runt om i hela landet.

Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar för och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, -distributörer och -användare.

Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar.

Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem.

 ONE Nordic befinner sig på en marknad där beställare planerar för kraftiga investeringar de närmaste tio åren. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor, framförallt i stam- och regionnät, men också i stationer/ ställverk, vindkraft, vattenkraft, energimätning etc.

Som anställd på ONE Nordic gör man en tydlig samhällsinsats

Den energiinfrastruktur och de energianläggningar som förser samhället, inklusive hushåll och industrier, med elektricitet måste underhållas och byggas ut så att energi kan levereras till kunderna.

Expansiv marknad

ONE Nordic befinner sig på en marknad där beställare planerar för kraftiga investeringar de närmaste tio åren. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor, framförallt i stam- och regionnät, men också i stationer/ ställverk, vindkraft, vattenkraft, energimätning etc.

Energibranschen är den bästa branschen att jobba i

Enligt Attraktiv Arbetsgivarindex 2018 är energibranschen är den bästa branschen att jobba i. Energibranschens styrkor är hög andel tillsvidareanställningar, höga medianlöner, god arbetsmiljö med låg kort- och långtidssjukfrånvaro, små arbetsgrupper och förhållandevis få avgångar samt lika karriärmöjligheter för män och kvinnor.

Se våra lediga tjänster här


Som trainee erbjuder vi dig en unik start på din karriär. Genom rollen som trainee ges du möjlighet att få en helhetssyn, ett brett kontaktnät, unika kunskaper och personlig utveckling. Efter programmet tror vi att du har förutsättningar att göra en lysande karriär inom ONE Nordic! 

Artiklar

Bilder

Följ ONE Nordic på sociala medier

FacebookLinkedInWebbsida