Patent och RegistreringsverketOffentlig förvaltning

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Vår vision är att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätt. Vi vill också vara en internationellt respekterad, livskraftig och kundorienterad myndighet.

Främja tillväxt

I grunden är vår främsta uppgift att främja tillväxt och stärka landets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kunskapen om, och förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. Vårt arbete med kommunikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta.

Jobba hos oss

Hos oss vill vi få individer och företag att växa. Både medarbetare som vill stärka sin kompetens och kunder som använder våra tjänster.
Ansök här!

Följ Patent och Registreringsverket på sociala medier