PositivumHälso- och sjukvård

MotivationGenom mångfald, kreativitet och gemenskap skapar Positivum ett attraktivt  Employer Branding arbete. Genom spännande och utvecklande projekt erbjuder Positivum goda karriärmöjligheter för sina medarbetare och utses därför till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Bilder

Följ Positivum på sociala medier

FacebookWebbsida