ProjektengagemangBygg/anläggning

MotivationMed en målmedvetenhet och hållbarhetsarbete där sina medarbetare kan bidra och utvecklas arbetar Projektengagemang attraktivt med Employer Branding. Genom en inspirerande kultur och innovativ arbetsmiljö utses härmed Projektengagemang till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om oss

Projektengagemang är en konsultkoncern som är verksam inom samhällsbyggnad och industri. Med vår kunskap och vårt integrerade arbetssätt bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och våra kunders ökade värde.

Se våra lediga tjänster här.

Följ Projektengagemang på sociala medier