Region GävleborgOffentlig förvaltning

MotivationMed ett fokus på individens utveckling hjälper Region Gävleborg sina medarbetare framåt i karriären. Med ett attraktivt Employer Branding arbete och ett fantastiskt engagemang utses härmed Region Gävleborg till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland dem finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation, där regionfullmäktige är den högsta beslutande politiska församlingen. Verksamheterna leds av koncernledningen med regiondirektören som är högste tjänsteman och som tillsätts av politikerna.

Inom hållbarhetsförvaltningen samlas frågor om infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa och hållbarhet.

Kultur- och kompetensförvaltningen ansvarar för utbildningsfrågor som inkluderar våra tre folkhögskolor samt en bred kulturverksamhet och våra museer i länet. Förvaltningarna leds av förvaltningschefer och är indelade i avdelningar och enheter.

Följ Region Gävleborg på sociala medier