Ricoh

RicohUkategorisert

Pålitlig arbetsgivare
Stabila finanser
Tillväxt
Kompetens utveckling
Mångfald & Jämställdhet
Öppen arbetsgivare
Karriär
Miljö & Hållbarhet
Lyhörd
Branding

Ricoh

Ricoh Sverige är ett företag i IT-branschen och en del av den världsomspännande Ricoh-koncernen. Hållbarhet står i fokus för oss och vi i bryr oss om människan, vårt samhälle och vår planet. Etik och integritet är också otroligt viktigt för oss.

Genom teamwork, vår winning spirit och vår innovationsförmåga skapar vi nya lösningar och vässar vårt kundfokus.  

Ricoh finns representerat på 34 orter i en nationell organisation med egna Center och Partner samt ett återförsäljarnät. Ricoh Sverige AB har cirka 500 anställda och är certifierat för kvalitet, miljö och informationssäkerhet enligt ISO 9001, 14001 respektive 27001.

Se våra lediga tjänster här.

Artiklar om Ricoh

Följ Ricoh på sociala medier