RISEForskning/Innovation

MotivationRISE har en bred kunskap inom sitt område och är helt klart i framkant i sin bransch. Du välkomnas av en varm och inbjudande företagskultur som samtidigt är utmanande och belönande. RISE riktar sig även mot de yngre talangerna med samarbete kring exjobb och sina goda möjligheter till karriär. Det råder det inga tvivel om att RISE är en arbetsgivare värd att satsa på.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

RISE Research Institutes of Sweden – För en bättre framtid, och de som tar oss dit

När samhällets utmaningar blir allt mer komplexa behövs fler nytänkare, men också en kraftfull innovationspartner som kan ge ett samlat stöd och bidra med fler perspektiv. Därför finns RISE.

RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

Vi samlas kring utmaningar, och organiserar oss därefter. Experter inom helt olika områden löser tuffa problem och tänker nytt tillsammans. Beroende på utmaning och uppdrag kan vi ta olika roller i innovationssystemet, och när det behövs skapar vi en ny. Våra 2 700 medarbetare  som finns över hela landet driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.

Vi ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Hjälp oss att göra världen lite bättre

På RISE möts passionerade problemlösare. Vi behöver fler skarpa hjärnor som vill vara med och lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem.

RISE är ett forskningsinstitut och en innovationspartner för hela samhället. Vi jobbar med att lösa vår tids stora utmaningar. Tillsammans med våra uppdragsgivare och partners skapar vi en bättre och hållbarare värld. Hos oss kan du jobba som bland annat forskare, tekniker, ingenjör och projektledare för att nämna några av alla roller. Är du student kan du göra ditt exjobb här, eller söka doktorandtjänster.

Tack vare bredden i verksamheten kommer våra medarbetare från i princip alla ingenjörsutbildningar, men även från psykologi och beteendevetenskap.

Vill du bli en av oss? Vi hoppas det!
Se våra lediga tjänster HÄR

____

Jobba på RISE – i alla faser i livet

Att jobba hos oss ska både kännas utmanande och belönande. Vi är stolta över att redan ha knutit så många talanger till oss. Och fler ska vi bli. Gemensamma nämnare i all vår rekrytering är mångfald och flexibilitet. För att kunna vara och förbli en kreativ arbetsplats tar vi hänsyn till just dig och din livssituation. Kanske är du nyutexaminerad och redo att ta dig an massor av spännande utmaningar? Några år senare kanske livspusslet är den stora utmaningen? Är det lättare för dig att ibland jobba från köksbordet för att få sitta i lugn och ro? Digitaliseringen ger ofta fantastiska möjligheter och vi brukar kunna lösa det mesta. Vårt mål är att verka för att RISE förblir en kreativ och konkurrenskraftig arbetsplats där alla vill och kan prestera sitt allra bästa.

Utvecklas på RISE

Bland det roligaste som finns är att välkomna en ny kollega till vår verksamhet. Drivkraften och nyfikenheten vi möter då är fantastisk. Vi vill att du ska fortsätta vara nyfiken och vilja mer. Du får ett eget ansvar för din karriär och genom en öppen dialog sätter vi tillsammans upp tydliga och transparenta mål för din framtida utveckling inom RISE. Därför erbjuder vi bland annat kontinuerlig kompetensutveckling. Det ska vara lätt för dig att känna dig utmanad och utvecklas under hela ditt arbetsliv. Att möta framtiden och dess utmaningar är ju vad hela RISE verksamhet handlar om.

Bilder

Följ RISE på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida