RISEForskning och innovation

MotivationGenom stora utvecklingsmöjligheter och utmaningar engagerar RISE sina medarbetare. Med ett Employer Branding-arbete och en arbetsmiljö där du får vara med att påverka vad du själv vill jobba med. Samt tack vare kreativa och innovativa medarbetare som präglas av en gemenskap utses härmed RISE AB till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Research Institutes of Sweden

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

RISE:s 2200 anställda finns på 23 orter i Sverige och även utomlands. RISE ägs av den svenska staten och under 2017 etableras RISE HK i Göteborg.

Följ RISE på sociala medier