RISEFinans/ekonomi/juridik

MotivationGenom innovativa medarbetare skapar RISE utvecklingsmöjligheter och arbetar attraktivt med Employer Branding. Med möjligheten att växa och fördjupa sin kompetens tillsammans med andra utses härmed RISE till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Research Institutes of Sweden

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

RISE:s 2200 anställda finns på 23 orter i Sverige och även utomlands. RISE ägs av den svenska staten och under 2017 etableras RISE HK i Göteborg.

 


 

Är du nyfiken på en karriär inom forskning och utveckling? RISE erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med många utmaningar.

Följ RISE på sociala medier