ScanfilTeknikprodukter

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

About us

Scanfil is an international contract manufacturer and system supplier for the electronics industry with 40 years of experience in demanding contract manufacturing.

Scanfil provides its customers with an extensive array of services, ranging from product design to product manufacturing, material procurement and logistics solutions. Vertically integrated production and a comprehensive supply chain are the foundation of Scanfil’s competitive advantages: speed, flexibility and reliability.

Typical Scanfil products include mobile and communications network devices, automation system modules, frequency converters, lift control systems, analysers, various slot and vending machines, and devices related to medical technology and meteorology. Scanfil services are used by numerous international automation, energy, IT and health service providers, as well as companies operating in the field of urbanisation.

Scanfil is listed on the NASDAQ OMX, Helsinki and SCL1V, and its network of factories consists of 12 production units in Europe, Asia and North America. The total number of employees is 3,500.

See all our vacancies here, you also have the option to add an unsolicited application.

 


 

Om oss

Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör för elektronikindustrin med 40 års erfarenhet av avancerad kontraktstillverkning. Scanfil tillhandahåller en omfattande uppsättning tjänster, från produktdesign till produktutveckling, materialanskaffning och logistiska lösningar. Vertikal integrerad tillverkning och en utbyggd leverantörskedja är förutsättningar för Scanfils konkurrensfördelar: hastighet, flexibilitet och pålitlighet.

Karakteristiska Scanfil-produkter är exempelvis enheter för mobil- och kommunikationsnät, automatiseringssystemsmoduler, frekvensomriktare, hisskontrollsystem, analysatorer, olika spelautomater och varuautomater och enheter relaterade till medicinteknik och meterologi. Scanfils tjänster används av en lång rad internationella leverantörer på automatiserings-, energi-, IT- och vårdområdet samt av företag som arbetar med urbanisering.

Scanfil är noterade på NASDAQ, OMX, Helsinki och SCLIV och tillverkningen sker på 12 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Antalet anställda är 3 500.

Se alla våra lediga tjänster här, du har även möjlighet att lägga in en spontanansökan.

 


 

”Den som söker sig till Scanfil bör ha ett brett teknikintresse och vara kommunikativ och öppen, då man på Scanfil ofta är i direktkontakt med kunder. Företaget har en framåt- och utvecklingsanda som syns i att min avdelning har gått från 22 till 34 anställda på fem år. Målet är att bli ännu fler och det finns olika utvecklingsmöjligheter beroende på vad man är intresserad av.” –Erik Malmborg.

Följ Scanfil på sociala medier

Medarbetare

 • Laila Nilsson

  Quality Administrator, Scanfil Vellinge
 • Andreas Hjorth

  VD Scanfil Hamburg
 • Kontaktperson

 • Eva Klevås

  Group HR Director


  eva.klevas@scanfil.com