SemconIT/teknik

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Om oss

Vi är ett internationellt produktutvecklingsföretag med mer än 2 000 medarbetare som representerar en lång rad olika expertkunskaper. Det ger oss kapaciteten att vara en effektiv partner genom hela produktutvecklingsresan för globala kunder inom till exempel fordon, energi, telekom och life science. Men också flexibiliteten att agera som specialister vid lokala, mindre projekt.

Semcon-koncernen omsätter cirka 1,8 miljarder kronor och har verksamhet på fler än 30 platser i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina och Norge. Vi är organiserade i två affärsområden: Engineering Services och Product Information.

Semcons huvudsakliga affär bygger på tre flexibla leveransbjudanden med möjlighet att binda samman vår expertis runt om i världen – och ger kunden den lösning som passar bäst för situationen:

Managed services: Semcon tar ett helhetsansvar för en definierad funktion avsedd att leverera tjänster och produkter, till exempel produktinformation. Vi övertar kundens process inom området och driver i regel arbetet från våra kontor. Kunderna får tillgång till den senaste kunskapen inom området och ökar samtidigt sin flexibilitet och kostnadskontroll.

Lösningsbaserade leveranser: Semcon tar omfattande ansvar för helt projekt eller delar av det, leveransen består av ett specificerat resultat. I projekt där Semcon tar ansvar för en delprocess handlar det om att förbättra eller utveckla delar av en produkt, anläggning eller tjänst för våra kunder. I de fall Semcon tar ett helhetsåtagande ansvarar vi för hela projektprocessen från planering till färdig leverans.

Konsult-på-plats: Semcon tillhandahåller specialister inom olika områden. Vi arbetar integrerat i våra kunders organisationer och bidrar med kunskap som förstärker kundernas kapacitet.

Se våra lediga tjänster här.

 


 

Vi på Semcon drivs av en genuin nyfikenhet på människor och deras beteenden och allt vi gör handlar om människorna som använder våra produkter – slutanvändarna. Var med och flytta fram gränserna inom ditt specialområde. Ständig utveckling är självklart hos oss

Följ Semcon på sociala medier