SiemensIT/teknik/konsult

MotivationSiemens är ett företag som med ett gediget employer branding-arbete skapat en väldigt attraktiv arbetsplats. Genom att visa på en stark företagskultur och ett imponerande rekryteringsarbete kan vi konstatera att Siemens ligger i framkant inom sin bransch. Genom att visa på bredd och möjlighet till stor utveckling lyckas Siemens uppnå hög attraktivitet som arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Siemens – En innovativ teknikleverantör sedan 1847

Siemens är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år.

Siemens bedriver verksamhet världen över med fokus på kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem, samt automatisering och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin.

Under räkenskapsåret 2018, som avslutades 30 september 2018, genererade Siemens intäkter på 83 miljarder EUR och en nettointäkt på 6,1 miljarder EUR. I slutet av september 2018 hade företaget cirka 379 000 anställda världen över.

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Stockholm. Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen cirka 15 miljarder SEK.

377 000 av världens skarpaste hjärnor

Vi som arbetar på Siemens är tänkare, drömmare och skapare. Därför anställer vi inte bara de som har omvälvande idéer utan också har modet att förverkliga dem.

Vi tror att dessa idéer kan uppstå var som helst. Det är så vi konstruerar och implementerar över 7 600 innovationer varje år runt om i världen. Några kanske kommer från en av våra 36-timmars hackatonövningar, medan andra spånas fram runt ett bord på vårt kafé. Vi uppmanar alla att arbeta tillsammans som ett lag och agera som om Siemens var deras eget företag. Det är en del av vår ”Ownership culture”.

Vi tänker annorlunda

Vi anser att mångfald skapar fler möjligheter att nå framgång. Därför rekryterar vi begåvade människor med alla typer av bakgrund, oavsett könstillhörighet, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vår målsättning är att finna människor som kan utveckla teknologier som kan förändra världen.

Hitta lediga jobb här.

Följ Siemens på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida