Södersjukhuset

SödersjukhusetHälso- och sjukvård

Pålitlig arbetsgivare
Stabila finanser
Tillväxt
Kompetens utveckling
Mångfald & Jämställdhet
Öppen arbetsgivare
Karriär
Miljö & Hållbarhet
Lyhörd
Branding

Södersjukhuset

Södersjukhusets verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund som påminner oss om hur vi agerar och hur vi kan skapa värde för våra patienter. Vi arbetar för och med patienten.

Varför arbetar vi efter en värdegrund?

Den digitala utvecklingen och möjligheten att använda olika e-tjänster ökar. Patienten kan nu vara mer delaktig i sin vård och behandling, bland annat genom att ta del av sin journal via nätet. Utvecklingen ställer stora krav på oss som vårdgivare att ha en öppenhet och agera snabbt och korrekt. Vi ska vara pålitliga och kompetenta när vi ger vård och alltid ha patientens bästa i fokus. Samverkan med andra aktörer utanför akutsjukhuset är viktigt för att våra patienter ska få den bästa tänkbara vården.

Att vi agerar och bemöter varandra med respekt är oerhört viktigt för att få trygga och välmående arbetsplatser. Alla människors lika värde är grunden för hur vi agerar och att alla får vara med och bidra med sin kompetens är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Patienten är en naturlig del av teamet och genom att arbeta tillsammans så kan vi fatta rätt beslut.

Att våra medarbetare trivs och får möjlighet att utvecklas är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Här kan du läsa mer om vilka utvecklingsmöjlighetet som Södersjukhuset erbjuder olika yrkeskategorier.
Varje år är, grovt räknat, drygt 1100 högskolestudenter på Södersjukhuset för att studera och göra verksamhetsförlagd utbildning. Det är många blivande läkare och sjuksköterskor, men också en del specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnmorskor, psykologer, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, kiropraktorer och naprapater. På sjukhuset rör sig även många läkare som gör allmäntjänstgöring (AT-läkare), eller specialisttjänstgöring inom en rad olika specialiteter (ST-läkare).

Södersjukhuset kan erbjuda dig en attraktiv och utvecklande arbetsplats centralt belägen i Stockholm med mycket med bra kommunikationer. Vi har möjlighet till fri friskvård i fina träningslokaler. Vi har en trevlig personalmatsal, uppskattade after-works och ordnar löpande andra sociala arrangemang.

Se våra lediga tjänster här

Följ Södersjukhuset på sociala medier