Stockholms Läns LandstingHälso- och sjukvård

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Välkommen till en meningsfull, spännande och föränderlig värld. Här finns många möjligheter för dig som vill utvecklas inom en rad olika yrken där du kan göra skillnad.

Stockholms läns landsting är med sina drygt 44 000 medarbetare en av Sveriges största arbetsgivare. De flesta arbetar med hälso- och sjukvård, men här finns också andra yrkesroller som till exempel projektledare, ekonomer, jurister och ingenjörer.

Fortsätt att utvecklas i din yrkesroll

Hos oss kan du göra karriär oavsett om du jobbar inom sjukvården eller i någon annan del av verksamheten.

För att skapa bra förutsättningar för utveckling håller vi på att ta fram landstingsgemensamma kompetensstegar för olika yrkesgrupper. Med en kompetensstege blir det tydligt vilka utvecklings- och karriärvägar det finns för just din yrkesroll. Vi håller just nu på att introducera kompetensstegar för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt barnmorskor i klinisk vård. Andra yrken som står på tur för att få en kompetensstege är undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Som stor koncern kan vi också erbjuda ett stort utbud av kurser och utbildningar inom olika områden, både yrkesspecifika och mer generella. Just nu genomför vi en satsning på blivande specialistsjuksköterskor där vi erbjuder lön under utbildningen.

 


 

”Hos oss kan du göra karriär oavsett om du jobbar inom sjukvården eller i någon annan del av verksamheten. Som stor koncern kan vi också erbjuda ett stort utbud av kurser och utbildningar inom olika områden, både yrkesspecifika och mer generella.”