Stora EnsoIndustri/produktion

MotivationGenom ett utvecklat hållbarhetstänk och ett ansvarsfullt engagemang i sina medarbetare är Store Enso en utmärkt arbetsgivare. I sitt framgångsrika arbete med Employer Branding genom kompetensutveckling och delaktighet utses härmed Stora Enso till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi är The renewable materials company!

Stora Enso, The renewable materials company, utvecklar och producerar lösningar baserade på trä och biomassa för en mängd olika branscher och användningsområden runtom i världen.

Med utgångspunkt i vårt arv och vår kunskap inom skogsbruk och träd är Stora Enso djupt engagerat i utvecklingen av produkter och tekniker som bygger på förnybara material, och att skapa värde i en hållbar bioekonomi. Våra produkter är i många fall klimatvänliga alternativ till produkter tillverkade av fossilbaserade eller andra icke förnybara material.

I dag hittar man våra produkter och lösningar inom branscher som byggnation, detaljhandel, livsmedel, tillverkning, förlagsverksamhet, läkemedel, kosmetika, konfektyr, hygien och textil. I framtiden är vi övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material har potential att tillverkas av träd.

Vårt ansvar

Respekt och ansvar för naturen och de lokalsamhällen där vi är verksamma präglar alla aspekter av vårt arbete. Vi arbetar för att säkerställa att skogar och plantager sköts på ett hållbart sätt och att fler träd planteras än vad som avverkas. Vi letar ständigt efter nya sätt att förbättra våra processer, spara energi och att använda våra råmaterial så effektivt som möjligt.

Stora Enso-koncernen har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och är noterat på börserna i Helsingfors och Stockholm. Vår omsättning 2019 uppgick till 10.1 miljarder EUR och det operativa rörelseresultatet till 1.0 miljarder EUR.

En givande karriär

Du utformar din egen karriär hos Stora Enso och vi strävar efter att skapa möjligheter som är utvecklande, inspirerande och motiverande. Det kan innebära uppdrag utomlands, ledarskapsutbildningar och program för nyutexaminerade. Särskilt fokus läggs vid att planera en karriär som utnyttjar just dina unika kunskaper coh förmågor.

Hos Stora Enso kommer du att ha omkring 26 000 kollegor – människor med olika bakgrund och erfarenheter som alla fokuserar på potentialen hos biomaterial, papper, förpackningar och träbyggnation. Titta gärna på våra medarbetarfilmer. I dessa får du veta mer om den mångfald av tjänster vi erbjuder och hur det är att arbeta på ett ledande globalt företag för förnybara material.

Din chans att göra det rätta

Som anställd på Stora Enso bidrar du till en mer hållbar värld genom att vara med och utveckla skogsbaserade, förnybara materiallösningar som kan ersätta icke förnybara material inom olika användningsområden.

I enlighet med våra värderingar ”Lead” och ”Do What’s Right” strävar vi efter att hjälpa våra medarbetare att hitta en balans mellan arbete och privatliv som passar dem, och vi arbetar ständigt för att öka medarbetarnas trivsel och motivation.

Daniel Innala, Production Manager - Daniel är produktionschef på Kvarnsvedens bruk i Sverige. Han gillar utmaningar samt att prova nya saker.Läs mer

Maria Renzhog, Research Scientist Maria leder och deltar i forskningsprojekt i nära samarbete med Stora Ensos bruk, kunder och leverantörer.Läs mer

Ketri Loorits, Packaging Operator Ketri arbetar på Imavere bruk i Estland. Hon packar och och förbereder allt färdigt material.Läs mer

Följ Stora Enso på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida